Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Rôzne

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Stiahnuté: 219x | 03.09.2018

Oznámenie o čase a mieste konania referenda Stiahnuté: 197x | 03.09.2018

Stavebné dokumenty /dvojjazyčný/

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 236x | 03.09.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 210x | 03.09.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 205x | 03.09.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 216x | 03.09.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 208x | 03.09.2018

Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 193x | 03.09.2018

Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 237x | 03.09.2018

Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 248x | 03.09.2018

Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia Stiahnuté: 205x | 03.09.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 267x | 03.09.2018

Ohlásenie odstránenia drobnej stavby Stiahnuté: 196x | 03.09.2018

Ohlásenie odstránenia informačného/reklamného/propagačného zariadenia Stiahnuté: 191x | 03.09.2018

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) Stiahnuté: 219x | 03.09.2018

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 182x | 03.09.2018

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení Stiahnuté: 189x | 03.09.2018

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 198x | 03.09.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 178x | 03.09.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 180x | 03.09.2018

Stránka