Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Rôzne

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Stiahnuté: 230x | 03.09.2018

Oznámenie o čase a mieste konania referenda Stiahnuté: 214x | 03.09.2018

Stavebné dokumenty /dvojjazyčný/

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 248x | 03.09.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 220x | 03.09.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 219x | 03.09.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 226x | 03.09.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 220x | 03.09.2018

Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 207x | 03.09.2018

Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 250x | 03.09.2018

Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 257x | 03.09.2018

Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia Stiahnuté: 214x | 03.09.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 281x | 03.09.2018

Ohlásenie odstránenia drobnej stavby Stiahnuté: 206x | 03.09.2018

Ohlásenie odstránenia informačného/reklamného/propagačného zariadenia Stiahnuté: 207x | 03.09.2018

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) Stiahnuté: 229x | 03.09.2018

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 191x | 03.09.2018

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení Stiahnuté: 199x | 03.09.2018

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 209x | 03.09.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny Stiahnuté: 193x | 03.09.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere Stiahnuté: 187x | 03.09.2018

Stránka