Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj:         Nitriansky  
Okres:                                Komárno  
Región:                         Podunajsko  
Počet obyvateľov:                  1712  
Rozloha:                             2860 ha  
Prvá písomná zmienka:        1172  

 

Obec Iža

Obec leží v blízkosti Dunaja, v najjužnejšej časti Slovenska a najvýchodnejšom výbežku Podunajskej roviny. Oblasť je významným archeologickým náleziskom s dokladmi osídlenia už od doby kamennej. Z turistických atrakcií sa v blízkosti obce nachádzajú pozostatky rímskeho tábora Kelemantia a prírodná rezervácia Bokrošské slanisko.

Rýchly kontakt

Adresa: Ďatelinová 315, 946 39 Iža, Slovenská republika
IČO: 306 487
DIČ: 2021035709
Tel.: +421 (0) 35/7783153
Starosta: Ing. István Domin                                   

Aktuality

22.01.2020

Daňové priznania k dani z nehnuteľností a žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady 2020

Obecný úrad touto cestou vyzýva obyvateľov, u ktorých nastala zmena, týkajúca sa daní z nehnuteľnosti, a to nadobudli, rozšírili, zdedili, predali alebo dali do prenájmu nehnuteľnosť v priebehu roka 2019, aby najneskôr do 31. januára 2020 podali na oddelení správy daní obecného úradu daňové priznanie. Uvedené sa týka aj poplatku za psa, pre všetkých psov starších ako 6 mesiacov. Ohľadne poplatku za komunálne odpady žiadame obyvateľov, aby v prípade uplatnenia zľavy alebo odpustenia poplatku v roku 2020 tento nárok vydokladovali príslušnými potvrdeniami tak isto do 31. januára 2020. Tlačivo daňového priznania a žiadostí ku poplatku za komunálne odpady nájdete na internetovej stránke obce alebo si ho môžete prevziať na obecnom úrade. V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii na Obecnom úrade počas úradných hodín. Za porozumenie Vám ďakujeme!

Detail

22.01.2020

Nová stanica STK - EK

Oznamujeme obyvateľom, že sa otvorila nová prevádzka stanice technickej a emisnej kontroly v Komárne pre osobné a nákladné vozidlá na Novozámockej ceste pri čerpacej stanice OLIVA. Vážených zákazníkov čakajú od pondelka do piatka od 7:30 do 16:00 hod. a v sobotu od 8:00-12:00 hodiny. Prihlásiť sa môžete na tel. č.: 0905 917 238 alebo na internetovej stránke www.stkok.sk. Za spoluprácu Vám ďakujú.

Detail

22.01.2020

Oznam - Miestna pošta

Miestna pošta oznamuje obyvateľom, že vo štvrtok, 23. januára 2020 bude zatvorená. Za pochopenie Vám ďakujú.

Detail

22.01.2020

Smútočná relácia

Obecný úrad v Iži a smútiaca rodina so zármutkom oznamujú, že v 84-om roku svojho života nás navždy opustila naša spoluobčianka Helena Izsáková, rodená Hajtmanová. Rozlúčka a pohreb zosnulej bude vo štvrtok o 14,00 hodine na obecnom cintoríne. Česť jej pamiatke!

Detail

20.01.2020

Putovná výstava

Putovná výstava prác maďarských remeselníkov na Slovensku

Obec Iža, Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a Zväz Maďarských remeselníkov na Slovensku Vás srdečne pozývajú na vernisáž putovnej výstavy dňa 24. januára 2020, v piatok o 17:00 hodine do Rímskeho a národopisného múzea Kelemantia v Iži- Výstava je otvorená do 15. marca 2020. Každého srdečne očakávame.

Detail