Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Tlačivá

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 23x | 20.10.2020

Poučenie k vyplneniu tlačiva k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 30x | 20.10.2020

Prihláška do Mládežníckeho klubu Stiahnuté: 15x | 20.10.2020

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 27x | 20.10.2020

Źiadosť o určenie súpisného čísla neskolaudovanej budove Stiahnuté: 30x | 20.10.2020

Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu Stiahnuté: 29x | 20.10.2020

Žiadosť o pridelnie nájomného bytu Stiahnuté: 24x | 20.10.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla skolaudovanej budove Stiahnuté: 16x | 20.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 2x | 22.02.2021

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 15x | 20.10.2020

Zákon o sťažnostiach - dokumenty

Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti Stiahnuté: 146x | 13.12.2019

Podávanie sťažností Stiahnuté: 130x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 131x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 130x | 13.12.2019

Sťažnosť - výzva na spoluprácu Stiahnuté: 137x | 13.12.2019

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 15x | 19.10.2020

Matričné dokumenty

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine Stiahnuté: 160x | 03.09.2018

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky Stiahnuté: 161x | 03.09.2018

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 133x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého a tretieho mena Stiahnuté: 131x | 03.09.2018

Stránka