Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 50x | 07.07.2021

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 72x | 20.10.2020

Poučenie k vyplneniu tlačiva k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 85x | 20.10.2020

Prihláška do Mládežníckeho klubu Stiahnuté: 63x | 20.10.2020

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 94x | 20.10.2020

Źiadosť o určenie súpisného čísla neskolaudovanej budove Stiahnuté: 114x | 20.10.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov Stiahnuté: 71x | 12.04.2021

Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu Stiahnuté: 129x | 20.10.2020

Žiadosť o pridelnie nájomného bytu Stiahnuté: 96x | 20.10.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla skolaudovanej budove Stiahnuté: 64x | 20.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 54x | 22.02.2021

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 67x | 20.10.2020

Zákon o sťažnostiach - dokumenty

Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti Stiahnuté: 219x | 13.12.2019

Podávanie sťažností Stiahnuté: 177x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 176x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 177x | 13.12.2019

Sťažnosť - výzva na spoluprácu Stiahnuté: 184x | 13.12.2019

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 59x | 19.10.2020

Matričné dokumenty

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine Stiahnuté: 231x | 03.09.2018

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky Stiahnuté: 224x | 03.09.2018

Stránka