Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 239x | 07.07.2021

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 170x | 20.10.2020

Poučenie k vyplneniu tlačiva k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 182x | 20.10.2020

Prihláška do Mládežníckeho klubu Stiahnuté: 156x | 20.10.2020

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 223x | 20.10.2020

Źiadosť o určenie súpisného čísla neskolaudovanej budove Stiahnuté: 251x | 20.10.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu Stiahnuté: 19x | 05.09.2023

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov Stiahnuté: 210x | 12.04.2021

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu na účel sociálneho bývania - Stiahnuté: 119x | 01.06.2023

Žiadosť o určenie súpisného čísla skolaudovanej budove Stiahnuté: 173x | 20.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 40x | 01.06.2023

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 186x | 20.10.2020

Zákon o sťažnostiach - dokumenty

Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti Stiahnuté: 340x | 13.12.2019

Podávanie sťažností Stiahnuté: 288x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 272x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 307x | 13.12.2019

Sťažnosť - výzva na spoluprácu Stiahnuté: 319x | 13.12.2019

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 154x | 19.10.2020

Matričné dokumenty

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine Stiahnuté: 347x | 03.09.2018

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky Stiahnuté: 373x | 03.09.2018

Stránka