Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Tlačivá

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 35x | 20.10.2020

Poučenie k vyplneniu tlačiva k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 40x | 20.10.2020

Prihláška do Mládežníckeho klubu Stiahnuté: 29x | 20.10.2020

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 38x | 20.10.2020

Źiadosť o určenie súpisného čísla neskolaudovanej budove Stiahnuté: 52x | 20.10.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov Stiahnuté: 11x | 12.04.2021

Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu Stiahnuté: 57x | 20.10.2020

Žiadosť o pridelnie nájomného bytu Stiahnuté: 37x | 20.10.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla skolaudovanej budove Stiahnuté: 29x | 20.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 17x | 22.02.2021

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 28x | 20.10.2020

Zákon o sťažnostiach - dokumenty

Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti Stiahnuté: 160x | 13.12.2019

Podávanie sťažností Stiahnuté: 140x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 142x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 141x | 13.12.2019

Sťažnosť - výzva na spoluprácu Stiahnuté: 149x | 13.12.2019

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 26x | 19.10.2020

Matričné dokumenty

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine Stiahnuté: 176x | 03.09.2018

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky Stiahnuté: 174x | 03.09.2018

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 146x | 03.09.2018

Stránka