Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Tlačivá

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 2x | 20.10.2020

Poučenie k vyplneniu tlačiva k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 3x | 20.10.2020

Prihláška do Mládežníckeho klubu Stiahnuté: 3x | 20.10.2020

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 4x | 20.10.2020

Źiadosť o určenie súpisného čísla neskolaudovanej budove Stiahnuté: 3x | 20.10.2020

Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu Stiahnuté: 4x | 20.10.2020

Žiadosť o pridelnie nájomného bytu Stiahnuté: 3x | 20.10.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla skolaudovanej budove Stiahnuté: 2x | 20.10.2020

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 3x | 20.10.2020

Zákon o sťažnostiach - dokumenty

Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti Stiahnuté: 132x | 13.12.2019

Podávanie sťažností Stiahnuté: 119x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 122x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 120x | 13.12.2019

Sťažnosť - výzva na spoluprácu Stiahnuté: 125x | 13.12.2019

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 3x | 19.10.2020

Matričné dokumenty

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine Stiahnuté: 147x | 03.09.2018

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky Stiahnuté: 141x | 03.09.2018

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 118x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého a tretieho mena Stiahnuté: 120x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého mena Stiahnuté: 131x | 03.09.2018

Stránka