Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 84x | 07.07.2021

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 97x | 20.10.2020

Poučenie k vyplneniu tlačiva k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 111x | 20.10.2020

Prihláška do Mládežníckeho klubu Stiahnuté: 91x | 20.10.2020

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 142x | 20.10.2020

Źiadosť o určenie súpisného čísla neskolaudovanej budove Stiahnuté: 160x | 20.10.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov Stiahnuté: 108x | 12.04.2021

Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu Stiahnuté: 175x | 20.10.2020

Žiadosť o pridelnie nájomného bytu Stiahnuté: 172x | 20.10.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla skolaudovanej budove Stiahnuté: 97x | 20.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 91x | 22.02.2021

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 103x | 20.10.2020

Zákon o sťažnostiach - dokumenty

Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti Stiahnuté: 248x | 13.12.2019

Podávanie sťažností Stiahnuté: 203x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 200x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 214x | 13.12.2019

Sťažnosť - výzva na spoluprácu Stiahnuté: 217x | 13.12.2019

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 87x | 19.10.2020

Matričné dokumenty

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine Stiahnuté: 260x | 03.09.2018

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky Stiahnuté: 271x | 03.09.2018

Stránka