Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 134x | 07.07.2021

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 125x | 20.10.2020

Poučenie k vyplneniu tlačiva k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 137x | 20.10.2020

Prihláška do Mládežníckeho klubu Stiahnuté: 114x | 20.10.2020

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 172x | 20.10.2020

Źiadosť o určenie súpisného čísla neskolaudovanej budove Stiahnuté: 189x | 20.10.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov Stiahnuté: 147x | 12.04.2021

Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu Stiahnuté: 205x | 20.10.2020

Žiadosť o pridelnie nájomného bytu Stiahnuté: 209x | 20.10.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla skolaudovanej budove Stiahnuté: 118x | 20.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 118x | 22.02.2021

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 124x | 20.10.2020

Zákon o sťažnostiach - dokumenty

Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti Stiahnuté: 280x | 13.12.2019

Podávanie sťažností Stiahnuté: 233x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 224x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 240x | 13.12.2019

Sťažnosť - výzva na spoluprácu Stiahnuté: 256x | 13.12.2019

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 109x | 19.10.2020

Matričné dokumenty

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine Stiahnuté: 281x | 03.09.2018

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky Stiahnuté: 306x | 03.09.2018

Stránka