Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 7x | 07.07.2021

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 50x | 20.10.2020

Poučenie k vyplneniu tlačiva k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 52x | 20.10.2020

Prihláška do Mládežníckeho klubu Stiahnuté: 40x | 20.10.2020

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa Stiahnuté: 60x | 20.10.2020

Źiadosť o určenie súpisného čísla neskolaudovanej budove Stiahnuté: 74x | 20.10.2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov Stiahnuté: 27x | 12.04.2021

Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu Stiahnuté: 75x | 20.10.2020

Žiadosť o pridelnie nájomného bytu Stiahnuté: 51x | 20.10.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla skolaudovanej budove Stiahnuté: 44x | 20.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 28x | 22.02.2021

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 41x | 20.10.2020

Zákon o sťažnostiach - dokumenty

Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti Stiahnuté: 174x | 13.12.2019

Podávanie sťažností Stiahnuté: 152x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 153x | 13.12.2019

Sťažnosť - oznámenie o odložení Stiahnuté: 151x | 13.12.2019

Sťažnosť - výzva na spoluprácu Stiahnuté: 160x | 13.12.2019

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 38x | 19.10.2020

Matričné dokumenty

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine Stiahnuté: 190x | 03.09.2018

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky Stiahnuté: 189x | 03.09.2018

Stránka