Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Matričné dokumenty

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 301x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého a tretieho mena Stiahnuté: 262x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého mena Stiahnuté: 270x | 03.09.2018

Oznámenie o určení druhého mena (dieťa) Stiahnuté: 246x | 03.09.2018

Oznámenie o zmene poradí mien Stiahnuté: 263x | 03.09.2018

Potvrdenie o uzavretie manželstva Stiahnuté: 248x | 03.09.2018

Zápis o úmrtí Stiahnuté: 287x | 03.09.2018

Žadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 317x | 03.09.2018

Žiadosť o vydanie matričného dokladu Stiahnuté: 281x | 03.09.2018

Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev Stiahnuté: 225x | 03.09.2018

Sprístupnenie informácie - dokumenty

č. 211/2000 Z.z. - Záznam o prijatí ústnej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 265x | 13.12.2019

č. 211/2000. Z.z. - Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie Stiahnuté: 259x | 13.12.2019

č. 211/2000. Z.z. - Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie Stiahnuté: 259x | 13.12.2019

č. 211/2000. Z.z. - Potvrdenie prevzatia žiadosti o sprístupnenie informácie Stiahnuté: 230x | 13.12.2019

č. 211/2000. Z.z. - Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu Stiahnuté: 205x | 13.12.2019

č. 211/2000. Z.z. - Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií Stiahnuté: 227x | 13.12.2019

č. 211/2000. Z.z. - Úradný záznam Stiahnuté: 260x | 13.12.2019

č. 211/2000. Z.z. - Výzva na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie Stiahnuté: 226x | 13.12.2019

č. 211/2000. Z.z. - Záznam o slobodnom prítupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) vo veci sprístupnenia informácie Stiahnuté: 201x | 13.12.2019

Vyhláška o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií Stiahnuté: 203x | 03.09.2018

Stránka