Navigácia

Obsah

Žiadosti a tlačivá

Stavebné dokumenty /dvojjazyčný/

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 179x | 03.09.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o využívaní územia Stiahnuté: 200x | 03.09.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 259x | 03.09.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 198x | 03.09.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 194x | 03.09.2018

Výrub drevín

Oznámenie o výrube dreviny Stiahnuté: 226x | 03.09.2018

Oznámenie o výrube produkčných ovocných drevín Stiahnuté: 186x | 03.09.2018

Žiadosť o súhlas na výrub drevín Stiahnuté: 248x | 03.09.2018

Evidencia obyvateľstva /dvojjazyčný/

Odhlasovací lístok z trvalého pobyt (A5) Stiahnuté: 198x | 03.09.2018

Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 176x | 03.09.2018

Potvrdenie o pobyte (A6) Stiahnuté: 206x | 03.09.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt (A5) Stiahnuté: 178x | 03.09.2018

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt (A5) Stiahnuté: 194x | 03.09.2018

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 201x | 03.09.2018

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa Stiahnuté: 175x | 03.09.2018

Stránka