Navigácia

Obsah

 

HUSK Limes Romanus klope na dvere UNESCO

            Vďaka úspešnému projektu prebehli v obci Iža rozvojové aktivity financované sumou vyše 1 000 000 eur. Na jednej strane došlo k rozšíreniu Rímskeho a národopisného múzea Kelemantia o novú budovu, na strane druhej boli na dvoch koncoch obce vybudované dve rímske strážne veže.

            Obec Iža sa v spolupráci s maďarskou obcou Almásfüzitő uchádzala o podporu z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (bližšie informácie o programe: www.skhu.eu) prostredníctvom projektu nesúceho názov „Limes Romanus klope na dvere UNESCO“ (akronym: HUSK Limes Romanus) v roku 2017. Projektová časť obce Iža bola realizovaná so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 877 625,81 eur, celkový rozpočet obce dosiahol 1 032 500,96 eur. 10% výdavkov tvorili štátne dotácie, ďalších 5% si samosprávy hradili z vlastných zdrojov. Cieľom spolupracujúcich obcí bolo rozšírenie existujúcej turistickej ponuky, prilákanie širšieho okruhu návštevníkov, ako aj podnietenie ďalšieho rozvoja kultúrneho a kreatívneho cestovného ruchu.

            Investícia nadväzuje na predchádzajúci úspešný projekt partnerských obcí, vďaka ktorému bolo v roku 2013 v Iži zriadené Rímske a národopisné múzeum Kelemantia, na opačnom brehu Dunaja v Almsásfüzitő zasa tábor Azaum. V rámci aktuálneho projektu boli ďalej zveľaďované spomínané stavby. V obci Almásfüzitő k táboru pribudlo detské ihrisko inšpirované rímskou érou, labyrint, interaktívny prezentačné priestranstvo a vojenská dedina s dobovými domami. V Iži došlo na dvore múzea k vybudovaniu novej budovy s rozlohou 1 136 metrov štvorcových, na základe návrhov architekta Nándora Litomericzkého. V budove bolo zriadených 16 remeselných dielní, z nich dve s bezbariérovým prístupom. V dielňach sú prezentované rímske a tradičné remeslá, záujemcovia si môžu osvojiť základy jednotlivých remesiel. Došlo taktiež aj k zriadeniu spoločenských priestorov s kuchyňou, jedálňou a átriovým nádvorím, na ktorom boli umiestnené vonkajšie pece pre potreby remeselníckych workshopov – teda na vypaľovanie rozličných keramických výrobkov. Počas roka sa možno zapojiť do dostupných dielní len organizovaným spôsobom v rámci rozmanitých podujatí, v lete tu však budú prebiehať detské tábory.

            Dôležitým a veľkolepým prvkom výstavby sú aj dve strážne veže vybudované na základe rímskych vzorov, fiktívne diela, ktoré boli postavené na východnom a západnom konci obce, popri hlavnej ceste. Na strážne veže možno vyjsť aj hore, vďaka čomu slúžia určitým spôsobom ako menšie rozhľadne. Veže sú dostatočne pútavé na to, aby upriamili pozornosť okoloidúcich šoférov na to, že prechádzajú miestom s bohatou históriou z obdobia Rímskej ríše. Východná veža, ktorá stojí popri medzinárodnej cyklotrase Eurovelo-6 tiahnucej sa po protipovodňovej hrádzi, osloví aj cykloturistov.

            Oficiálne slávnostné odovzdanie budov prebehne 29. augusta, v rámci štrúdľového festivalu a sedliackej olympiády v Iži.

Obsah tejto správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.

 

 

 

 

 

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Iža rekonštrukciou spoločenskej sály

 

   Interreg

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

HUSK cyklookruh napojený na EUROVELO 6 / HUSK kerékpár körútvonal csatlakozva az EUROVELO 6.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 s podporou ERDF realizuje obec Moča ako vedúci partner v spolupráci s maďarskými partnermi obcou Neszmély, Dunaalmás, Almásfüzitő, mestom Oroszlány projekt s názvom „HUSK cyklookruh napojený na EUROVELO 6 / HUSK kerékpár körútvonal csatlakozva az EUROVELO 6“, kód projektu: HUSK/13014/2.3.1/0005.

Obdobie realizácie projektu: 01.január 2014 až 30. apríl 2015.

Aktivity boli partnermi spoločne zostavené na základe aktuálnej situácie na oboch stranách hranice, čím sa zaručí pripravenosť na čerpanie NFP v súlade s aktuálnou prioritou maďarskej vlády prednostne podporiť budovanie cyklotrás od Rajky po Budapest (1364/2011 (XI.8) Korm. Határozat) a slovenskej vlády vybudovať cyklotrasy pozdĺž Dunaja v okr. Komárno (viď. Uznesenie č.382/2008).

V rámci projektu sa na slovenskej strane hranice vybuduje cyklotrasa vedúca pozdĺž Dunaja na trase Komárno – Iža – Patince – Radvaň nad Dunajom – Moča – Kravany nad Dunajom a vybudujú sa oddychové body popri cyklotrase. Cyklotrasa bude viesť po Dunajskej cykloceste, ktorá je jednou z najznámejších a najnavštevovanejších cyklotrás v Európe a je súčasťou cesty EUROVELO 6, ktorá vedie od Atlantiku vo Francúzsku až k Čiernemu moru v Rumunsku.

Na maďarskej strane hranice sa vypracuje projektová dokumentácia potrebná k vydaniu stavebného povolenia a štúdií uskutočniteľnosti na výstavbu cyklotrás v k.ú. obcí Almásfüzitő, Dunaalmás, Neszmély, Oroszlány. Projektová dokumentácia pripravená v rámci projektu zabezpečí urýchlenie investícií na dokončenie cyklotrasy na maďarskej strane.