Navigácia

Obsah

Pozoruhodnosti

 

turecký mostNa brehu Dunaja neďaleko čerpacej stanice sa nachádza malý oblúkovitý mostík. Hovorí sa že pochádza z tureckých čias. Volajú ho „turecký most“. I v dnešnej dobe je prevádzkyschopný.

 

socha sv. Jána NepomuckéhoVedľa katolíckeho kostola, asi tridsať krokov od pomníka padlých v I. svetovej vojne stojí na mramorovom podstavci ( mramor je z obce Süttő v MR) pieskovcová socha sv. Jána Nepomuckého.

Na konci obce, na ľavej strane cesty sa nachádza niekdajší Perseich valcový mlyn , ktorý v roku 1939 postavil Lajos Persei. Dnes je budova z časti zbúraná a zachovalé časti slúžia ako sklad.

 

artézska studňa Uprostred dediny smerom do Štúrova sa nachádza artézska studňa , ktorej voda vyviera z hĺbky  220 m. Nad studňou sa nachádza filagória, kde si pocestní môžu oddýchnuť.

 

vyrezávaný stĺp Pred pohostinstvom Zelená žaba stál vyrezávaný stĺp z tvorby rezbára Jánosa Nagya z roku 1997, pripomínajúci dni „Mostu priateľstva“. Pamätný stĺp bol časom  poškodený a stal sa nebezpečným, preto bol v roku 2014 odstránený.

V reformovanej časti cintorína medzi zarastenými stromami sa nachádzalo v minulosti celoštátne chránené územie „Sovia rezervácia“, ktoré bolo podľa odborníka útočiskom takmer 200 sov. V dôsledku zvýšeného pohybu na tomto území sa sovy presťahovali na iné, bližšie neurčené teritórium a pôvodný porast rezervácie bol neskôr tak isto odstránený.

Cintorín slúži rovnako pre katolíkov, reformovaných i evanjelikov. Pri čistení cintorína boli zachované staré kamenné pomníky, ktoré boli uložené medzi stromy po obvode cintorína.
V prednej časti cintorína sa nachádza Dom smútku, ktorý navrhol Ferdinand Kurucz.

 

kaplnkaNa vyvýšenej časti cintorína sa nachádza kaplnka rodiny Kuruczovej – „Géza kápolna“.

Vľavo od nej stojí pomník Lujzy Kuruczovej, ktorý zhotovil János Nagy.
Za kaplnkou, na najvyššom bode cintorína stojí hlavný kríž. Pred ním sú pochovaní farári .
Nádai Koloman (1884-1956), Jánoki Karol (1782-1840). Samotný hlavný kríž pochádza z roku 1788, je zhotovený z mramoru zo Süttő v barokovom štýle. Oblúk z liatiny je z neskoršej doby.

Ako zaujímavosť musíme spomenúť biele drevené kríže, trojuholníkového tvaru s malou strieškou. Takéto sa pravdepodobne inde nenachádzajú.

Druhý hlavný kríž cintorína je takisto zhotovený z mramoru zo Süttő a je na ňom nápis „Dal zhotoviť farár Pongrácz Ferenc v roku 1878“.

 

Pamätný stĺpPred pohostinstvom Zelená žaba stojí pamätný stĺp drevorezbára Sándora Felszegiho zo Székelyudvarhely (Rumunsko), ktorý bol slávnostne odovzdaný v roku 2017 na počesť  „Dni mostu priateľstva". Pôvodne tu stál vyrezávaný stĺp rezbára Jánosa Nagya, ktorý bol slávnostne odovzdaný na počesť „Dni mostu priateľstva“ v roku 1997. Drevený stĺp bol časom poškodený a stal sa nebezpečným, preto bol v roku 2014 odstránený.

 

Sikulská bránaSikulská brána, ktorá bola umiestnená v roku 2018 pred obecným úradom, je umeleckou tvorbou drevorezbára Sándora Felszegiho zo Székelyudvarhely (Rumunsko).