Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa: Ďatelinová 315, 946 39 Iža

Číslo účtu obce: IBAN  SK67 5600 0000 0038 0113 4002

Starosta obce:

Ing. István Domin

Ing. István Domin

Tel: 035/7783153

Fax: 035/7783375

email: domin@iza.sk

mobil: 0918 466 833

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30

Utorok ——-

Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Štvrtok ——-

Piatok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

 

Prednostka úradu:

Ing. Marta Kiss  
Tel: 0908 284 019
e-mail: kiss@iza.sk

 

Zamestnanci úradu:

Andrea Vargová – Samostatná referentka ekonomického úseku, matrikárka
Tel: 035/7783153, 0911357771
e-mail: vargova_andrea@iza.sk

Katarina Némethová – Samostatná referentka sociálnych vecí
Tel: 035/7783153, 0911357771
e-mail: nemethova@iza.sk

Ildikó Illés, MSc – sekretariát, podateľňa, pokladňa, správca daní a poplatkov
Tel: 035/7783153
e-mail: ildiko_illes@iza.sk

Ing. Marta Szoboszlaiová  – hlavný kontrolór obce
Tel: 035/7783153

Ondrej Németh  – údržbár
Tel: 0905693721

Róbert Balogh - náčelník Obecnej polície
Tel: 0911357770

Zoltán Németh - vývoz odpadovej vody

tel.: 0905 988 005