Navigácia

Obsah

Kamenné kríže, pamiatky

Prichádzajúc do dediny z Komárna, na pravej strane je prícestný kríž. Korpus má z liatiny. Je na ňom nápis v maďarčine, čo v preklade znie: “K nohám Tvojho svätého kríža ukladáme svoje utrpenie, oh , Ježíš, lebo uľavenie čakáme iba od Teba”.  Kríž je z mramoru a bol postavený r. 1903. Okolo neho je ohrádka z kovaného železa s bránkou.

Prícestný kríž

Pri hlavnej ceste smerom do Patiniec, je umiestnený ďalší prícestný kríž. Postavili ho z umelého kameňa r. 1950. Je na ňom liatinový korpus s nápisom nasledovného prekladu: „Modlíme sa k Tebe Kristus, lebo si svojím svätým krížom spasil svet.“ PAX –MIER, postavili katolícki veriaci v Iži v r. 1950. Na štyroch rohoch sú kvetináče tiež z umelého kameňa. Okolo kríža je plôtik z drôtu. 

Prícestný kríž

V malom parčíku na Hlavnej ulici (oproti športového ihriska) stojí pamätník povodne z r. 1965. Sú to tri mramorové stĺpy na podklade, ktoré znázorňujú 3 okresy a vlny Dunaja. Na mramorovej tabuli je nápis: “Veľkou povodňou v lete roku 1965 bola zničená obec Iža. Jej novú výstavbu uskutočnili pracujúci z okresov Uherské Hradište, Trenčín, Šumperk spolu s obyvateľmi Iže”. Pamätník bol pôvodne postavený oproti kalvínskemu kostolu na malej vyvýšenie. Keďže nebol dostatočne viditeľný, v r. 1995 bol premiestnený na terajšie miesto

Pamätník