Navigácia

Obsah

Prírodné zaujímavosti

Bokrošské slanisko

V katastri obce Iža sa nachádza vzácna lokatila Bokrošské slanisko, ktorá je od roku 2004 zaradená do európskej sústavy chránených území Natura 2000 pod názvom Územie európskeho významu Bokrošské slanisko. Viac informácií o prírodných hodnotách, ohrození a možnostiach zachovania tohto významného územia sa dozviete tu:  Bokrošské slanisko

Bokrošské slanisko

TLAČOVÁ SPRÁVA - Slaniská - vzácne perly Podunajska zachraňujú domáce zvieratá

Slaniská v Európe a na Slovensku