Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.05.2022

Žiadosť o zmenu účtu na iný účet

2022/1

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Castellum Kelemantia, s.r.o.

23.04.2019

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. N08102018

N08102018

945 844,00 EUR

PROSPECT, spol. s r.o.

Castellum Kelemantia, s.r.o.

10.09.2018

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

6/2018

podľa platného sadzobníka služieb banky

Prima banka Slovensko, a.s.

Castellum Kelemantia, s.r.o.

10.09.2018

Zmluva o bežnom účte

5/2018

podľa platného sadzobníka služieb banky

Prima banka Slovensko, a.s.

Castellum Kelemantia, s.r.o.

23.07.2018

Rámcová zmluva o platobných službách

1018/PS1/8420

podľa cenníka služieb banky

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Castellum Kelemantia, s.r.o.

23.07.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1018/DZM1/8420

Neuvedené

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Castellum Kelemantia, s.r.o.

23.07.2018

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam

1018/ZAPOPU1/8420

576 439,00 EUR

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Castellum Kelemantia, s.r.o.

23.07.2018

Rámcová zmluva o financovaní

1018/8420

576 439,00 EUR

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Castellum Kelemantia, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1