Navigácia

Obsah

Čistiareň odpadových vôd

Vývoz odpadovej vody:

Zsolt Bóna

Tel: 0907 626 624

 

Zoltán Németh / denne od jednej domácnosti/

tel.: 0905 988 005