Navigácia

Obsah

Interreg

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž - Vianočná pohľadnica

Starosta obce Iža, Ing. István Domin vyhlasuje výtvarnú súťaž pre všetky ižianske deti vo veku do 15 rokov s tematikou vytvorenia obecnej vianočnej pohľadnice.
Súťažné práce s vianočnými motívmi je možné odovzdať na Obecnom úrade do 16. novembra 2020.
Na zadnú stranu prác uveďte meno, priezvisko, vek, bydlisko a prípadne telefonický alebo e-mailový kontakt autora.
Diela je možné vytvoriť ľubovoľnou technikou /maľba, kresba, koláž,../.
Súťažné práce vraciame len na požiadanie. Zaslaním prác autor a jeho zákonný zástupca súhlasia so zverejnením na výstavách a propagačných materiáloch.
celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správca webmaster

Informácie pre občanov - Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Od 26.10.2020. bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinností registrácie vo vybraných obciach na celom území Slovenska. Chovateľom, ktorí si nesplnili povinnosť registrácie chovu, bude vydané opatrenie a po jeho nesplnení sa pristúpi k udeľovaní sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

Povinnosť registrácie chovu ošípaných
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti - nekomerčné chovy
Tlačivá:
- Registrácia chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
- Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
- Predaj ošípanej na domácu spotrebu celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správca webmaster

Týždeň čistoty - 10.10.2020 - 18.10.2020

Týždeň čistoty
10.10.2020-18.10.2020
Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
- zelený odpad – Kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský odpad a použité jedlé oleje – Dvor Obecného úradu /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín a v sobotu /10.10.2020, 17.10.2020/ od 8:00 do 14:00 hod.. Uloženie stavebného odpadu je spoplatnený. Stavebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme! celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správca webmaster
Brigáda

Brigáda na skrášlenie priestorov dvora školy - 19.9.2020 od 9:00 hod.

ZŠ s MŠ Károlya Dömeho oznamuje, že v sobotu, dňa 19.9.2020 v čase od 9.00 – 12.00 hod. organizuje brigádu na skrášlenie priestorov dvora školy. Obraciame sa na všetkých rodičov, starých rodičov, bývalých žiakov a priateľov školy so žiadosťou o pomoc, aby sme spoločne zvládli úpravu školského dvora.
Prosíme každého, kto má možnosť, aby si priniesol rukavice, nožnice a pílu na strihanie konárov, štetce na maľovanie lavičiek, rýľ, lopatu, hrable.
Za Vašu pomoc Vám budeme veľmi vďační, a to najmä Vaše deti, ktorým chceme spríjemniť čas, strávený na škole – aby sa vzdelávali v krajšom a príjemnejšom prostredí.
Všetkých Vás srdečne očakávame!!!!
celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správca webmaster
Ćistenie komínov

Čistenie a revízia komínov - Kominárstvo Dom Komfrot

Oznamujeme obyvateľom, že 16. júla 2020 (štvrtok) Kominárstvo Dom Komfort zabezpečí ročnú revíziu komínov a odborný servis plynových kotlov.
V prípade záujmu môžete kontaktovať na tel.č.: 0907 800 690, 0915 167 317 celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Správca webmaster
Egypt dar Nílu -TD

Egypt dar Nílu - TD

Egypt dar Nílu
tvorivá dielňa pre deti školského veku 10-15 r.
20-22. júla 2020 od 8.30 do 16:00 hod. v Rímskom a národopisnom múzeu Kelemantia v Iži celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správca webmaster

Týždeň čistoty - 13.6.2020-21.6.2020

Týždeň čistoty
13.6.2020 - 21.6.2020
Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
-zelený odpad – Kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský odpad a použité jedlé oleje – Dvor Obecného úradu /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín a v sobotu /13.6.2020, 20.6.2020/ od 8:00 do 14:00 hod.. Uloženie stavebného odpadu je spoplatnený. Stavebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!
celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správca webmaster
Autorská výstava

Autorská výstava - Szilvia Molnár Belány, krasličkárka a Imre Molnár, keramik

Autorská výstava - Szilvia Molnár Belány, krasličkárka a Imre Molnár, keramik
Výstava je otvorená od 1.6.2020 do 31.8.2020 v Rímskom a národopisnom múzeu Kelemantia v Iži. celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Správca webmaster
Trieďme odpad

Trieďme odpad, oplatí sa to!

Trieďme odpad, oplatí sa to! celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správca webmaster
Zápis

Zápis do 1. ročníka - ZŠ Károlya Dömeho - 16-17. apríla 2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Károlya Dömeho s VJM v Iži
Oznamuje Váženým Rodičom, že zápis do 1. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 16. a 17. apríla 2020 v 1. triede základnej školy od 14,00 do 17,00 hodiny bez prítomnosti detí.Presný termín prosíme dohodnúť na tel. čísle 0905363648.
Prosíme Vážených Rodičov, aby na zápis priniesli rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.
celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správca webmaster
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
Zber, separácia a recyklácia použitých batérie a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
Odvoz papiera

Harmonogram zberu papiera od RD v r. 2020

Oznamujeme obyvateľom, že nasledovný odvoz papiera od rodinných domov sa uskutoční v pondelok, dňa 17. februára 2020 v skorých raňajších hodinách. Prosíme Vás o včasné vyloženie kartónových krabíc alebo papierových vriec.
Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, v malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a podobne.
Prosíme občanov, aby zbieraný papier uložili do väčších kartónových krabíc, papierových vriec alebo previazali so šnúrkou a umiestnili pred domom alebo pri ceste, v žiadnom prípade nepoužívajte umelohmotné vrecia.
Harmonogram zberu papiera:
17.2.2020
15.7.2020
16.12.2020
Ďakujeme za spoluprácu.
celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor: Správca webmaster
Dom Komfort

Čistenie a revízia komínov - Kominárstvo Dom Komfrot

Oznamujeme obyvateľom, že 20. a 21. februára 2020 (štvrtok,piatok) Kominárstvo Dom Komfort zabezpečí ročnú revíziu komínov a odborný servis plynových kotlov.
V prípade záujmu môžete kontaktovať priamo firmu podľa oranžového papiera, ktorý ste dostali do poštových schránok, alebo cez telefónne číslo : 0907 800 690. celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor: Správca webmaster
Harmonogram

Harmonogram zberu plastov od RD v roku 2020

Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že aj v roku 2020 pokračuje v obci Iža zber PET fliaš a iných plastov 1 x mesačne priamo od rodinných domov. Prázdne PET fľaše a iné plasty sa naďalej zbierajú do zberných vriec, ktoré sú pri každom zbere vymenené.
Do zberného vreca patrí:
- PET fľaše – plastové fľaše od nápojov,
- plastové obaly z domácej kozmetiky a chémie (HDPE, PE, PP),
- fólie a plastové tašky (LDPE, HDPE),
- viacvrstvové obaly z nápojov (Tetra Pak),
- hliníkové plechovky z nápojov
Do zberného vreca nepatrí:
- plastové obaly znečistené olejom, farbami a chemikáliami,
- zmesový komunálny odpad
Harmonogram zberu plastov v roku 2020
06.01.2020
03.02.2020
02.03.2020
13.04.2020
11.05.2020
08.06.2020
06.07.2020
03.08.2020
14.09.2020
12.10.2020
09.11.2020
07.12.2020
celý text

ostatné | 27. 12. 2019 | Autor: Správca webmaster
3. adventná nedeľa

Oslavujme spolu...

dňa 15.12.2019 o 15:00 hodine pred Obecným domom.
Tradičná vianočná kapustnica, verené víno, punč a folklórny program.
Každého srdečne očakávame. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správca webmaster
Vianočný program

Vianočný program pre žiakov ZŠ KD

Vianočný program pre žiakov ZŠ KD dňa 27.11.2019 od 9,00 do 13,00 hod. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor: Správca webmaster
Narodil sa

Narodil sa..

REPRODUKCIE DIEL ITALSKÝCH RENESANČNÝCH MAJSTROV
27.11.2019 – 6.1.2020
RÍMSKE A NÁRODOPISNÉ MÚZEUM KELEMANTIA, IŽA
Výstava sa realizovala za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Iža. Každého srdečne očakávame. celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Správca webmaster
Sviatočný program 2019

Sviatočný program 2019


27. NOVEMBRA 2019
09:00 - Vianočný program pre žiakov ZŠ Károlya Dömeho
v Iži v Rímskom a národopisnom múzeu Kelemantia
Vianočný koncert interpretky Krisztiny Petro
Adventná tvorivá dielňa
1. DECEMBRA 2019 – 1. ADVENTNÁ NEDEĽA
15:00 - Slávnostný vianočný koncert skupiny TINDIA
z Maďarska v Rímskokatolíckom kostole Sv. Michala
16.00 Rozsvietenie prvej adventnej sviečky
pred Obecným domom
8. DECEMBRA 2019 – 2. ADVENTNÁ NEDEĽA
Vianočný program v Obecnom dome
15:00 - Adventná tvorivá dielňa
Vianočný folklórny program pre deti
16:00 - Rozsvietenie druhej adventnej sviečky
pred Obecným domom
16:15 - Vianočný koncert interpretky Rebeky Méry
15. DECEMBRA 2019 – 3. ADVENTNÁ NEDEĽA
15:00 - Oslavujme spolu... pred Obecným domom
16:00 - Rozsvietenie tretej adventnej sviečky
pred Obecným domom
22. DECEMBRA 2019 – 4. ADVENTNÁ NEDEĽA
Vianoce pre všetkých v Obecnom dome
15:00 - Vystúpenie škôlkarov a žiakov základnej školy,
program miestnych spoločenských organizácií
Vianočná výstava z kresieb detí
17:00 - Rozsvietenie štvrtej adventnej sviečky
pred Obecným domom
Programy sa uskutočnia za finančnej podpory
Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Iža.
Účasť na podujatiach je bezplatná.
Každého srdečne očakávame. celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Správca webmaster
Súťaž

Výtvarná súťaž - Vianočná pohľadnica

Starosta obce Iža, Ing. István Domin vyhlasuje výtvarnú súťaž pre všetky ižianske deti vo veku do 15 rokov s tematikou vytvorenia obecnej vianočnej pohľadnice.
Súťažné práce s vianočnými motívmi je možné odovzdať na Obecnom úrade do 15. novembra 2019. Na zadnú stranu prác uveďte meno, priezvisko, vek, bydlisko a prípadne telefonický alebo e-mailový kontakt autora.
Diela je možné vytvoriť ľubovoľnou technikou /maľba, kresba, koláž,../.
Odborná komisia vyberie tri diela, ktoré budú odmenené a jedna vybraná práca sa stane tohtoročnou vianočnou pohľadnicou obce Iža. Všetky práce budú zároveň vystavené v rámci vianočného programu v múzeu Kelemantia.
Súťažné práce vraciame len na požiadanie. Zaslaním prác autor a jeho zákonný zástupca súhlasia so zverejnením na výstavách a propagačných materiáloch.
celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správca webmaster
Zber použitého šatstva

Zber použitého šatstva - 18-19. októbra 2019

V našej obci opäť organizujeme zber použitého šatstva, ktoré bude následne odovzdané odkázaným spoluobčanom.
Čas zberu: 18. októbra 2019 /piatok/, od 16:00 do 19:00 hodiny
Čas možného prevzatia: 19. októbra 2019 /sobota/, od 9:00 do 12:00 hodiny
Miesto: Obecný dom
Nevyhadzujte oblečenie, ktoré už nenosíte a pomôžte odkázaným!
celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor: Správca webmaster

Jesenný týždeň čistoty - 5-13.10.2019

Jesenný týždeň čistoty
5.10.2019 – 13.10.2019
Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
-zelený odpad – kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský odpad a použité jedlé oleje – Dvor Obecného úradu /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín a v sobotu, 5.10.2019 od 8:00 hod. do 14:00 hodiny. Staevebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!
celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Správca webmaster
Informácia

Informovanie občanov - prevencia pred požiarmi

Preventivár obce Iža a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, upozorňujú občanov na povinnosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane pred požiarmi raz ročne (najlepšie pred vykurovacou sezónou) skontrolovať a vyčistiť komíny a dymovody. Skontrolovať a vyčistiť komíny môžu majitelia sami, nie je potrebné volať kominárov. Upozorňujeme občanov, aby na túto povinnosť nezabudli a predišli tak prípadnému požiaru.
Ďalej upozorňujeme občanov aby dbali na zvýšenú opatrnosť pri skladovaní tuhého paliva (dreva) a iného horľavého materiálu a predišli tak prípadnému požiaru. Za spoluprácu Vám ďakuje.
celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správca webmaster
Separácia

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Nebuďme leniví, trieďme odpad! celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správca webmaster
Odvoz

Odvoz papiera od RD - 11.septembra 2019

Oznamujeme obyvateľom, že nasledovný odvoz papiera od rodinných domov sa uskutoční v stredu, dňa 11. septembra 2019 v skorých raňajších hodinách. Prosíme Vás o včasné vyloženie kartónových krabíc alebo papierových vriec.
Prosíme občanov, aby zbieraný papier uložili do väčších kartónových krabíc, papierových vriec alebo previazali so šnúrkou a umiestnili pred domom alebo pri ceste, v žiadnom prípade nepoužívajte umelohmotné vrecia.
Ďakujeme za spoluprácu.
celý text

ostatné | 6. 9. 2019 | Autor: Správca webmaster
Pozvánka

Výstava - Sympózia Bokroš V.

Občianske združenie DunArt Vás srdečne pozýva na otvorenie umeleckých diel sympózia Bokroš V.
Miesto: predsieň Obecného domu
Dátum: 4.9.2019 o 18:30 hod. Výstavu hodnotí Katalin T.Nagy umelecký historik.
Spoluúčinkujú spevácky zbor Búzavirág a účastníci sympózia.
Uskutočnenie výstavy podporovali: Dumet spol s.r.o. a samospráva obce Iža.
Výstava potrvá do 15.9.2019.
Každého srdečne očakávajú. celý text

ostatné | 3. 9. 2019 | Autor: Správca webmaster
Poz

Štrúdľový festival Iža - 7. septembra 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Iža Vás srdečne pozýva na Ižiansky štrúdľový festival, ktorý sa uskutoční dňa 7. septembra 2019 na námestí pred Obecným domom.
Každého srdečne očakávame. celý text

ostatné | 30. 8. 2019 | Autor: Správca webmaster
Správne triedenie

Ak správne triedime, svet je krajší

Nápojové kartóny
Vhodením odpadu do správneho kontajnera aj Vy prispievate k čistote svojho okolia a našej krajiny.
Patria sem: zošliapnuté použité nápojové kartóny / od mliečných výrobkov, ovocných nápojov, vína, kávy/
Nepatria sem: obaly so zvyškami nápojov celý text

ostatné | 13. 8. 2019 | Autor: Správca webmaster
Pozvánka

Pozvánka - Súťaž vo varení/ Ižiansky štrúdľový festival/ 7. septembra 2019

Srdečne Vás pozývame na súťaž vo varení špecialít z bravčového kolienka, ktorá sa uskutoční v našej obci v rámci Ižianskeho štrúdľového festivalu dňa 7. septembra 2019. Účastnícky poplatok je 10 €. Pre každé súťažiace družstvo zabezpečíme bravčové koleno a palivové drevo. Prihlásiť sa môžete do 31. augusta 2019 u Csilly Broczkej na telefónnom čísle 0911 493 751 alebo u Ingrid Tamásovej na telefónnom čísle 0918 556 059. Každého srdečne očakávame. celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor: Správca webmaster
Dom Komfort

Čistenie a revízia komínov - Kominárstvo Dom Komfort

Oznamujeme obyvateľom, že 1. a 2. augusta (štvrtok,piatok) Kominárstvo Dom Komfort zabezpečí ročnú revíziu komínov a odborný servis plynových kotlov.
V prípade záujmu môžete kontaktovať priamo firmu podľa oranžového papiera, ktorý ste dostali do poštových schránok, alebo cez telefónne číslo : 0907 800 690.
celý text

ostatné | 22. 7. 2019 | Autor: Správca webmaster
prvá prechádzajúci
z 3
posledná