Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia KD

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Zber použitého šatstva

Zber použitého šatstva - 18-19. októbra 2019

V našej obci opäť organizujeme zber použitého šatstva, ktoré bude následne odovzdané odkázaným spoluobčanom.
Čas zberu: 18. októbra 2019 /piatok/, od 16:00 do 19:00 hodiny
Čas možného prevzatia: 19. októbra 2019 /sobota/, od 9:00 do 12:00 hodiny
Miesto: Obecný dom
Nevyhadzujte oblečenie, ktoré už nenosíte a pomôžte odkázaným!
celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor: Správca webmaster

Jesenný týždeň čistoty - 5-13.10.2019

Jesenný týždeň čistoty
5.10.2019 – 13.10.2019
Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
-zelený odpad – kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský odpad a použité jedlé oleje – Dvor Obecného úradu /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín a v sobotu, 5.10.2019 od 8:00 hod. do 14:00 hodiny. Staevebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!
celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Správca webmaster
Informácia

Informovanie občanov - prevencia pred požiarmi

Preventivár obce Iža a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, upozorňujú občanov na povinnosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane pred požiarmi raz ročne (najlepšie pred vykurovacou sezónou) skontrolovať a vyčistiť komíny a dymovody. Skontrolovať a vyčistiť komíny môžu majitelia sami, nie je potrebné volať kominárov. Upozorňujeme občanov, aby na túto povinnosť nezabudli a predišli tak prípadnému požiaru.
Ďalej upozorňujeme občanov aby dbali na zvýšenú opatrnosť pri skladovaní tuhého paliva (dreva) a iného horľavého materiálu a predišli tak prípadnému požiaru. Za spoluprácu Vám ďakuje.
celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správca webmaster
Separácia

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Nebuďme leniví, trieďme odpad! celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správca webmaster
Odvoz

Odvoz papiera od RD - 11.septembra 2019

Oznamujeme obyvateľom, že nasledovný odvoz papiera od rodinných domov sa uskutoční v stredu, dňa 11. septembra 2019 v skorých raňajších hodinách. Prosíme Vás o včasné vyloženie kartónových krabíc alebo papierových vriec.
Prosíme občanov, aby zbieraný papier uložili do väčších kartónových krabíc, papierových vriec alebo previazali so šnúrkou a umiestnili pred domom alebo pri ceste, v žiadnom prípade nepoužívajte umelohmotné vrecia.
Ďakujeme za spoluprácu.
celý text

ostatné | 6. 9. 2019 | Autor: Správca webmaster
Pozvánka

Výstava - Sympózia Bokroš V.

Občianske združenie DunArt Vás srdečne pozýva na otvorenie umeleckých diel sympózia Bokroš V.
Miesto: predsieň Obecného domu
Dátum: 4.9.2019 o 18:30 hod. Výstavu hodnotí Katalin T.Nagy umelecký historik.
Spoluúčinkujú spevácky zbor Búzavirág a účastníci sympózia.
Uskutočnenie výstavy podporovali: Dumet spol s.r.o. a samospráva obce Iža.
Výstava potrvá do 15.9.2019.
Každého srdečne očakávajú. celý text

ostatné | 3. 9. 2019 | Autor: Správca webmaster
Poz

Štrúdľový festival Iža - 7. septembra 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Iža Vás srdečne pozýva na Ižiansky štrúdľový festival, ktorý sa uskutoční dňa 7. septembra 2019 na námestí pred Obecným domom.
Každého srdečne očakávame. celý text

ostatné | 30. 8. 2019 | Autor: Správca webmaster
Správne triedenie

Ak správne triedime, svet je krajší

Nápojové kartóny
Vhodením odpadu do správneho kontajnera aj Vy prispievate k čistote svojho okolia a našej krajiny.
Patria sem: zošliapnuté použité nápojové kartóny / od mliečných výrobkov, ovocných nápojov, vína, kávy/
Nepatria sem: obaly so zvyškami nápojov celý text

ostatné | 13. 8. 2019 | Autor: Správca webmaster
Pozvánka

Pozvánka - Súťaž vo varení/ Ižiansky štrúdľový festival/ 7. septembra 2019

Srdečne Vás pozývame na súťaž vo varení špecialít z bravčového kolienka, ktorá sa uskutoční v našej obci v rámci Ižianskeho štrúdľového festivalu dňa 7. septembra 2019. Účastnícky poplatok je 10 €. Pre každé súťažiace družstvo zabezpečíme bravčové koleno a palivové drevo. Prihlásiť sa môžete do 31. augusta 2019 u Csilly Broczkej na telefónnom čísle 0911 493 751 alebo u Ingrid Tamásovej na telefónnom čísle 0918 556 059. Každého srdečne očakávame. celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor: Správca webmaster
Dom Komfort

Čistenie a revízia komínov - Kominárstvo Dom Komfort

Oznamujeme obyvateľom, že 1. a 2. augusta (štvrtok,piatok) Kominárstvo Dom Komfort zabezpečí ročnú revíziu komínov a odborný servis plynových kotlov.
V prípade záujmu môžete kontaktovať priamo firmu podľa oranžového papiera, ktorý ste dostali do poštových schránok, alebo cez telefónne číslo : 0907 800 690.
celý text

ostatné | 22. 7. 2019 | Autor: Správca webmaster
Zber, separácia a recyklácia použitých batérie a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia. celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor: Správca webmaster
Deň detí

DEŇ DETÍ - 1. júna 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Iža Vás srdečne pozýva na podujatie Deň detí, ktoré sa uskutoční v sobotu, dňa 1. júna 2019 so začiatkom o 15:00 hodine v budove Základnej školy Károlya Dömeho. Každého srdečne očakávame. celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Správca webmaster
Zber použitého šatstva

Zber použitého šatstva - 9-11. mája 2019

V našej obci opäť organizujeme v Obecnom dome zber použitého šatstva, ktoré bude následne odovzdané odkázaným spoluobčanom. Zber sa uskutoční 9-10. mája 2019 od 17:00 do 19:00 hodiny, záujemcovia o prevzatie sa môžu hlásiť 11. mája 2019 od 09:00 do 12:00 hodiny. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Správca webmaster
Zrušený

Oznámenie - Zrušený program

Obecné zastupiteľstvo obce Iža oznamuje, že XXIX. Jazdecký deň / 4.mája 2019/ sa neuskutoční z dôvodu očakávaného nepriaznivého počasia. Za porozumenie Vám ďakujeme. celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor: Správca webmaster
XXIX. Jazdecký deň

Jazdecký deň . 4. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Iža srdečne pozýva záujemcov na XXIX. Jazdecký deň, Ktorý sa uskutoční 4. mája 2019 v sobotu so začiatkom o 10:30 hod.
Každého srdečne očakávame. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Správca webmaster
Vyčistíme spolu breh Dunaja

Vyčistime spolu breh Dunaja! - 27.4.2019 o 8:00 hod.

Obecné zastupiteľstvo v Iži a spoločenské organizácie obce srdečne pozývajú pri príležitosti Dňa Zeme všetkých svojich členov a záujemcov z radov obyvateľstva na veľkú spoločnú brigádu s cieľom zberu odpadu a odstránenia menších skládok na brehu rieky Dunaj. Brigáda sa uskutoční v sobotu, dňa 27. apríla 2019 so začiatkom o 8.00 hodine pred prírodným pódiom pri Dunaji. Prvých 200 dobrovoľníkov odmeníme tričkom, všetkých čaká malé občerstvenie.
Každého srdečne očakávame!
celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Správca webmaster
Zápis

Zápis do 1. ročníka - ZŠ Károlya Dömeho - 16-17. apríla 2019

Oznamujeme rodičom, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 16-17. apríla 2019 v 1. triede základnej školy KD od 14:00 do 17:00 hodiny. celý text

ostatné | 12. 4. 2019 | Autor: Správca webmaster
Odvoz

Odvoz papiera od rodinných domov - 9.4.2019

Oznamujeme obyvateľom, že prvý odvoz papiera od rodinných domov sa uskutoční v utorok, dňa 9. apríla 2019 /v skorých raňajších hodinách/.
Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, v malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a podobne.
Prosíme občanov, aby zbieraný papier uložili do väčších kartónových krabíc, papierových vriec alebo previazali so šnúrkou a umiestnili pred domom alebo pri ceste, v žiadnom prípade nepoužívajte umelohmotné vrecia.
Ďakujeme za spoluprácu.
celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správca webmaster
Plagát

Benefičný spomienkový večer Doroty Kanthovej

Benefičný spomienkový večer Doroty Kanthovej
15. apríla 2019, o 17:00 hodine
Vstupné je dobrovoľné.
V programe vystúpia členovia Tria Vadkerti - Zsapka - Sipos, Athina Papadimitriu, Tibor Bertók, Zsuzsa Kalmár,
Peter Procházka, žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej a žiaci hudobného a tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Komárne.
Záštitu nad podujatím prevzali Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta Komárno,
a prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., sociologička, univerzitná profesorka a bývalá premiérka Slovenskej republiky.
celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor: Správca webmaster

Recyklačné znaky

Nebuď lenivý a trieď odpad! celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správca webmaster

Jarný týždeň čistoty - 30.3.2019 - 7.4.2019

30.3.2019 -7.4.2019
Systém zberu odpadu: Nadrozmerný komunálny odpad – kontajnery na konci ulice Ďatelinovej
Elektronický odpad – dvor Obecného domu
Zelený odpad - kompostáreň /počas celého roka/
Kuchynský odpad a použité jedlé oleje – dvor Obecného domu /počas celého roka/ celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správca webmaster

Program Obecný správca

Predstavenstvo AKS v septembri 2018 schválilo a zahájilo program Obecný správca celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Správca webmaster
Ak správne triedime, svet je krajší

Ak správne triedime, svet je krajší

Ak správne triedime, svet je krajší

ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.zodpovednaspolocnost.sk celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správca webmaster
Triediaca linka

Ak správne triedime, svet je krajší

Ak správne triedime, svet je krajší
Váš OZV
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.zodpovednaspolocnost.sk celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor: Správca webmaster
Systém nakladania s odpadom

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Zabezpečenie združeného plnenia zákonných povinností výrobcov vyhradených výrobkov podľa zákona o odpadoch celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor: Správca webmaster

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok s platnosťou od 9. decembra 2018 celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správca webmaster
Vianoce

Vianoce

Interaktívny vianočný program interpretky Réka Angyal
dňa 10. decembra 2018 /pondelok/ o 10,30 hodine
Miesto: budova MŠ v Iži
Program sa uskutoční v rámci projektu Čaro Vianoc s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Iža.
Srdečne očakávame každého záujemcu. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správca webmaster
3. adventná tvorivá dielňa

3. adventná tvorivá dielňa

Obec Iža srdečne pozýva každého záujemcu na 3. adventnú tvorivú dielňu, ktorá sa uskutoční dňa 7. decembra 2018 /piatok/ o 10,00 hodine v priestoroch ZŠ Károlya Dömeho.
Program: vyhotovenie betlehemu, vianočné ozdoby z čipky, ukážky z paličkovania.
Adventná tvorivá dielňa sa uskutoční v rámci projektu Čaro Vianoc s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Iža.
Srdečne očakávame každého záujemcu. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správca webmaster
Odvoz papiera od domácností

Odvoz papiera od rodinných domov

Oznamujeme obyvateľom, že najbližší odvoz papiera od rodinných domov sa uskutoční v pondelok, dňa 3. decembra 2018 v skorých ranných hodinách. celý text

ostatné | 1. 12. 2018 | Autor: Správca webmaster
Sviatočný program 2018

Sviatočný program 2018

2. DECEMBER – 1. ADVENTNÁ NEDEĽA
15:00 - slávnostný vianočný koncert interpretky Márie Petrás
v Rímskokatolickom kostole Sv. Michala
16:00 - rozsvietenie prvej adventnej sviečky
pred Obecným domom
9. DECEMBER – 2. ADVENTNÁ NEDEĽA
Vianočný program v Obecnom dome
14:30 - slávnostné otvorenie vianočnej výstavy a adventnej
tvorivej dielne
15:00 - interaktívna rozprávka v podaní Gyöngyi Écsi
16:00 - rozsvietenie druhej adventnej sviečky
pred Obecným domom
16:15 - adventná tvorivá dielňa a vianočný jarmok
10. DECEMBER (PONDELOK)
08:30 vianočný program interpretky Gyöngyi Écsi
v Rímskokatolickom kostole Sv. Michala
16. DECEMBER – 3. ADVENTNÁ NEDEĽA
12:00 - rozsvietenie tretej adventnej sviečky
pred Obecným domom
23. DECEMBER – 4. ADVENTNÁ NEDEĽA
Vianoce pre všetkých v Obecnom dome
15:00 - vystúpenie škôlkarov a žiakov základnej školy,
program miestnych spoločenských organizácii
17:00 - rozsvietenie štvrtej adventnej sviečky
pred Obecným domom celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor: Správca webmaster
prvá prechádzajúci
z 2
posledná