Navigácia

Obsah

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v obci Iža 2022 - Plasty- vrecia

03.01. 2022                                                      
14.02. 2022                                                     
14.03. 2022 
11.04. 2022 
09.05. 2022 
06.06. 2022 
04.07. 2022 
01.08. 2022 
12.09. 2022 
10.10. 2022 
07.11. 2022 
05.12. 2022      

harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2022 (760.21 kB)

harmonogram odvozu triedeného odpadu kontajnery 2022 (285.93 kB)

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Iža na rok 2022

                         07.01.                                                       08.07.

                         21.01.                                                       22.07.

                         04.02.                                                       05.08.

                         18.02.                                                       19.08.

                         04.03.                                                       02.09.

                         18.03.                                                       16.09.

                         01.04.                                                       30.09.

                         15.04.                                                       14.10.

                         29.04.                                                       28.10.

                         13.05.                                                       11.11.

                         27.05.                                                       25.11.

                         10.06.                                                       09.12.

                         24.06.                                                       23.12.

 

V Dolnom Bare dňa : 1.11.2021

Za dodávateľa:  Attila Nagy                                            Za odberateľa: Ing. István Domin, starosta