Obsah

Hospodárenie

2023

Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Iža k 31.12.2022 Stiahnuté: 9x | 28.02.2023

2018

rozpočet na obdobie 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 264x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.3.2018 Stiahnuté: 294x | 03.09.2018

2017

rozpočet na obdobie 2017-2019 Stiahnuté: 274x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 Stiahnuté: 261x | 03.09.2018

2016

rozpočet na obdobie 2016-2018 Stiahnuté: 331x | 20.08.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 407x | 03.09.2018

2015

rozpočet na obdobie 2015-2017 Stiahnuté: 346x | 03.09.2018

2014

rozpočet na obdobie 2014-2016 Stiahnuté: 358x | 03.09.2018

Návrh záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 388x | 20.08.2018

2013

rozpočet na obdobie 2013-2015 Stiahnuté: 289x | 03.09.2018

2012

rozpočet na obdobie 2012-2014 Stiahnuté: 223x | 03.09.2018

2011

rozpočet na obdobie 2011-2013 Stiahnuté: 238x | 03.09.2018

2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 - výdavky Stiahnuté: 103x | 14.02.2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 -príjmy Stiahnuté: 77x | 14.02.2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 - rekapitulácia Stiahnuté: 71x | 14.02.2022

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 74x | 14.02.2022

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 102x | 14.02.2022

2020

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-príjmy Stiahnuté: 209x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-výdavky Stiahnuté: 261x | 12.12.2019

Stránka