Obsah

Hospodárenie

2020

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-príjmy Stiahnuté: 69x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-výdavky Stiahnuté: 66x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-rekapitulácia Stiahnuté: 43x | 12.12.2019

2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Stiahnuté: 123x | 13.02.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2018-príjmy Stiahnuté: 96x | 28.02.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2018-výdavky Stiahnuté: 91x | 28.02.2019

Plnenie rozpoctu k 31.12.2019 Stiahnuté: 19x | 28.02.2020

Čerpanie rozpočtu k 31.12,2019 Stiahnuté: 17x | 28.02.2020

2018

rozpočet na obdobie 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 112x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.3.2018 Stiahnuté: 133x | 03.09.2018

2017

rozpočet na obdobie 2017-2019 Stiahnuté: 108x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 Stiahnuté: 109x | 03.09.2018

2016

rozpočet na obdobie 2016-2018 Stiahnuté: 100x | 20.08.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 177x | 03.09.2018

2015

rozpočet na obdobie 2015-2017 Stiahnuté: 121x | 03.09.2018

2014

rozpočet na obdobie 2014-2016 Stiahnuté: 133x | 03.09.2018

Návrh záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 120x | 20.08.2018

2013

rozpočet na obdobie 2013-2015 Stiahnuté: 129x | 03.09.2018

2012

rozpočet na obdobie 2012-2014 Stiahnuté: 111x | 03.09.2018

2011

rozpočet na obdobie 2011-2013 Stiahnuté: 116x | 03.09.2018

Stránka

  • 1