Obsah

Hospodárenie

2020

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-príjmy Stiahnuté: 99x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-výdavky Stiahnuté: 92x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-rekapitulácia Stiahnuté: 68x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky Stiahnuté: 18x | 01.12.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 - príjmy Stiahnuté: 8x | 01.12.2020

2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Stiahnuté: 140x | 13.02.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2018-príjmy Stiahnuté: 119x | 28.02.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2018-výdavky Stiahnuté: 112x | 28.02.2019

Plnenie rozpoctu k 31.12.2019 Stiahnuté: 48x | 28.02.2020

Čerpanie rozpočtu k 31.12,2019 Stiahnuté: 40x | 28.02.2020

2018

rozpočet na obdobie 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 131x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.3.2018 Stiahnuté: 158x | 03.09.2018

2017

rozpočet na obdobie 2017-2019 Stiahnuté: 149x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 Stiahnuté: 133x | 03.09.2018

2016

rozpočet na obdobie 2016-2018 Stiahnuté: 123x | 20.08.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 229x | 03.09.2018

2015

rozpočet na obdobie 2015-2017 Stiahnuté: 145x | 03.09.2018

2014

rozpočet na obdobie 2014-2016 Stiahnuté: 162x | 03.09.2018

Návrh záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 150x | 20.08.2018

2013

rozpočet na obdobie 2013-2015 Stiahnuté: 152x | 03.09.2018

Stránka