Obsah

Hospodárenie

2024

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 - rekapitulácia Stiahnuté: 5x | 28.11.2023

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 -príjmy Stiahnuté: 1x | 28.11.2023

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 - výdavky Stiahnuté: 4x | 28.11.2023

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 - základná škola Stiahnuté: 5x | 28.11.2023

2023

Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Iža k 31.12.2022 Stiahnuté: 55x | 28.02.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 - Rekapitulácia Stiahnuté: 45x | 12.04.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 - príjmy Stiahnuté: 46x | 12.04.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 - výdavky Stiahnuté: 53x | 12.04.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 - základná škola Stiahnuté: 39x | 12.04.2023

2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 - výdavky Stiahnuté: 148x | 14.02.2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 -príjmy Stiahnuté: 113x | 14.02.2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 - rekapitulácia Stiahnuté: 110x | 14.02.2022

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 102x | 14.02.2022

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 150x | 14.02.2022

2020

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-príjmy Stiahnuté: 238x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-výdavky Stiahnuté: 286x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-rekapitulácia Stiahnuté: 221x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky Stiahnuté: 218x | 01.12.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 - príjmy Stiahnuté: 194x | 01.12.2020

2018

rozpočet na obdobie 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 297x | 03.09.2018

Stránka