Obsah

Hospodárenie

2024

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 - rekapitulácia Stiahnuté: 38x | 11.12.2023

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 -príjmy Stiahnuté: 30x | 28.11.2023

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 - výdavky Stiahnuté: 41x | 28.11.2023

Návrh rozpočtu na roky 2024,2025,2026 - základná škola Stiahnuté: 30x | 28.11.2023

2023

Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Iža k 31.12.2022 Stiahnuté: 84x | 28.02.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 - Rekapitulácia Stiahnuté: 74x | 12.04.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 - príjmy Stiahnuté: 69x | 12.04.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 - výdavky Stiahnuté: 77x | 12.04.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 - základná škola Stiahnuté: 64x | 12.04.2023

2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 - výdavky Stiahnuté: 175x | 14.02.2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 -príjmy Stiahnuté: 139x | 14.02.2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 - rekapitulácia Stiahnuté: 135x | 14.02.2022

2021

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky Stiahnuté: 245x | 19.12.2023

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 - príjmy Stiahnuté: 246x | 19.12.2023

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 130x | 19.12.2023

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 191x | 19.12.2023

2020

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-príjmy Stiahnuté: 266x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-výdavky Stiahnuté: 323x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-rekapitulácia Stiahnuté: 246x | 12.12.2019

2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Stiahnuté: 302x | 13.02.2019

Stránka