Obsah

Hospodárenie

2011

rozpočet na obdobie 2011-2013 Stiahnuté: 15x | 03.09.2018

2012

rozpočet na obdobie 2012-2014 Stiahnuté: 21x | 03.09.2018

2013

rozpočet na obdobie 2013-2015 Stiahnuté: 30x | 03.09.2018

2014

rozpočet na obdobie 2014-2016 Stiahnuté: 18x | 03.09.2018

Návrh záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 21x | 20.08.2018

2015

rozpočet na obdobie 2015-2017 Stiahnuté: 23x | 03.09.2018

2016

rozpočet na obdobie 2016-2018 Stiahnuté: 16x | 20.08.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 42x | 03.09.2018

2017

rozpočet na obdobie 2017-2019 Stiahnuté: 17x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 Stiahnuté: 18x | 03.09.2018

2018

rozpočet na obdobie 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 19x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.3.2018 Stiahnuté: 19x | 03.09.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Stiahnuté: 11x | 23.11.2018

Stránka

  • 1