Obsah

Hospodárenie

2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 - výdavky Stiahnuté: 83x | 14.02.2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 -príjmy Stiahnuté: 62x | 14.02.2022

Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024 - rekapitulácia Stiahnuté: 49x | 14.02.2022

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 59x | 14.02.2022

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 74x | 14.02.2022

2020

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-príjmy Stiahnuté: 199x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-výdavky Stiahnuté: 240x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022-rekapitulácia Stiahnuté: 180x | 12.12.2019

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 - výdavky Stiahnuté: 176x | 01.12.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 - príjmy Stiahnuté: 142x | 01.12.2020

2018

rozpočet na obdobie 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 241x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.3.2018 Stiahnuté: 274x | 03.09.2018

2017

rozpočet na obdobie 2017-2019 Stiahnuté: 255x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 Stiahnuté: 244x | 03.09.2018

2016

rozpočet na obdobie 2016-2018 Stiahnuté: 305x | 20.08.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 375x | 03.09.2018

2015

rozpočet na obdobie 2015-2017 Stiahnuté: 318x | 03.09.2018

2014

rozpočet na obdobie 2014-2016 Stiahnuté: 341x | 03.09.2018

Návrh záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 365x | 20.08.2018

2013

rozpočet na obdobie 2013-2015 Stiahnuté: 275x | 03.09.2018

Stránka