Obsah

Hospodárenie

2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Stiahnuté: 78x | 13.02.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2018-príjmy Stiahnuté: 66x | 28.02.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2018-výdavky Stiahnuté: 64x | 28.02.2019

2018

rozpočet na obdobie 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 85x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.3.2018 Stiahnuté: 88x | 03.09.2018

2017

rozpočet na obdobie 2017-2019 Stiahnuté: 80x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 Stiahnuté: 78x | 03.09.2018

2016

rozpočet na obdobie 2016-2018 Stiahnuté: 63x | 20.08.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 118x | 03.09.2018

2015

rozpočet na obdobie 2015-2017 Stiahnuté: 85x | 03.09.2018

2014

rozpočet na obdobie 2014-2016 Stiahnuté: 89x | 03.09.2018

Návrh záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 76x | 20.08.2018

2013

rozpočet na obdobie 2013-2015 Stiahnuté: 98x | 03.09.2018

2012

rozpočet na obdobie 2012-2014 Stiahnuté: 83x | 03.09.2018

2011

rozpočet na obdobie 2011-2013 Stiahnuté: 82x | 03.09.2018

Stránka

  • 1