Obsah

Hospodárenie

2012

rozpočet na obdobie 2012-2014 Stiahnuté: 189x | 03.09.2018

2011

rozpočet na obdobie 2011-2013 Stiahnuté: 194x | 03.09.2018

2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Stiahnuté: 217x | 13.02.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2018-príjmy Stiahnuté: 178x | 28.02.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2018-výdavky Stiahnuté: 182x | 28.02.2019

Plnenie rozpoctu k 31.12.2019 Stiahnuté: 112x | 28.02.2020

Čerpanie rozpočtu k 31.12,2019 Stiahnuté: 97x | 28.02.2020

Stránka