Obsah

Hospodárenie

2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2018-príjmy Stiahnuté: 278x | 28.02.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2018-výdavky Stiahnuté: 276x | 28.02.2019

Plnenie rozpoctu k 31.12.2019 Stiahnuté: 178x | 28.02.2020

Čerpanie rozpočtu k 31.12,2019 Stiahnuté: 166x | 28.02.2020

2018

rozpočet na obdobie 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 311x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.3.2018 Stiahnuté: 337x | 03.09.2018

2017

rozpočet na obdobie 2017-2019 Stiahnuté: 311x | 03.09.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 Stiahnuté: 309x | 03.09.2018

2016

rozpočet na obdobie 2016-2018 Stiahnuté: 366x | 20.08.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 492x | 03.09.2018

2015

rozpočet na obdobie 2015-2017 Stiahnuté: 405x | 03.09.2018

2014

rozpočet na obdobie 2014-2016 Stiahnuté: 403x | 03.09.2018

Návrh záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 436x | 20.08.2018

2013

rozpočet na obdobie 2013-2015 Stiahnuté: 341x | 03.09.2018

2012

rozpočet na obdobie 2012-2014 Stiahnuté: 269x | 03.09.2018

2011

rozpočet na obdobie 2011-2013 Stiahnuté: 282x | 03.09.2018

Stránka