Navigácia

Obsah

Vážení občania!

V priebehu tohto týždňa máte poslednú možnosť zúčastniť sa sčítania obyvateľov. Formulár je možné vyplniť na kontaktnom mieste obecného úradu každý pracovný deň, alebo pomocou mobilného asistenta, ktorého si môžete objednať na telefónnom čísle 0917365895. Účasť na sčítaní je pre každého obyvateľa povinná zo zákona.

_________________________________________________________________________________________

 

asistovane scitanie

 

 

 

 

POZOR! Do konca elektronického sčítania obyvateľov  zostáva 8 dní. Zákonnú povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia s pobytom na území Slovenskej republiky. Sčítať je nutné aj maloleté osoby (formulár vypĺňajú rodičia, zákonní zástupcovia). Prosíme, splňte si svoju zákonnú povinnosť a vyplňte elektronický formulár na www.scitanie.sk najneskôr do 31.03.2021.

scitajtesateraz

 

_____

Vážení Ižania!

Elektronické sčítanie obyvateľov je v plnom prúde. Ak ste doposiaľ nesplnili svoju zákonnú povinnosť a nesčítali sa, prosíme, urobte tak najneskôr do 31. marca 2021 prostredníctvom jednoduchého formulára na www.scitanie.sk, prípadne pomôžte s jeho vyplnením svojim straším spoluobčanom. Prosíme, aby sa sčítali aj tí naši občania s trvalým pobytom v Iži, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí.

Každý Ižan sa počíta!

leták SODB (83.65 kB)