Navigácia

Obsah

POZOR! Do konca elektronického sčítania obyvateľov  zostáva 8 dní. Zákonnú povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia s pobytom na území Slovenskej republiky. Sčítať je nutné aj maloleté osoby (formulár vypĺňajú rodičia, zákonní zástupcovia). Prosíme, splňte si svoju zákonnú povinnosť a vyplňte elektronický formulár na www.scitanie.sk najneskôr do 31.03.2021.

scitajtesateraz

 

_____

Vážení Ižania!

Elektronické sčítanie obyvateľov je v plnom prúde. Ak ste doposiaľ nesplnili svoju zákonnú povinnosť a nesčítali sa, prosíme, urobte tak najneskôr do 31. marca 2021 prostredníctvom jednoduchého formulára na www.scitanie.sk, prípadne pomôžte s jeho vyplnením svojim straším spoluobčanom. Prosíme, aby sa sčítali aj tí naši občania s trvalým pobytom v Iži, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí.

Každý Ižan sa počíta!

leták SODB (83.65 kB)