Navigácia

Obsah

!

Správy

prvá
z 37
posledná

Fodor

Fodor - mäso a údeniny - 16.2.2023 od 13:45 do 14:00 hod.

Fodor, mobilná predajňa mäsa a údenín z Gbeliec oznamuje obyvateľom, že vo štvrtok /16.2.2023/ od 13:45 do 14.00 hodiny bude pred katolíckym kostolom predávať za výhodné ceny mäso a mäsové výrobky. celý text

ostatné | 15. 2. 2023 | Autor: Správca webmaster
#

Odpočet stavu elektromerov 13.2. - 17.2.2023

Na základe oznámenia Západoslovenská distribučná a.s. oznamujeme obyvateľom, že od 13.02.2023.do 17.02.2023, sa bude v našej obci vykonávať odpočet stavu elektromerov (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera). celý text

ostatné | 10. 2. 2023 | Autor: Správca webmaster
#

Odvoz plastov od rodinných domov 13.2.2023

Oznamujeme obyvateľom, že odvoz plastov od rodinných domov sa uskutoční v pondelok, dňa 13. februára 2023 v skorých ranných hodinách. Prosíme Vás o včasné vyloženie zberných vriec.
Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme! celý text

ostatné | 8. 2. 2023 | Autor: Správca webmaster
#

Fodor - mäso a mäsové výrobky - ambulantný predaj 9.2.2023 13:45 - 14:00

odor, mobilná predajňa mäsa a údenín z Gbeliec oznamuje obyvateľom, že vo štvrtok /9.2.2023/ od 13:45 do 14.00 hodiny bude pred katolíckym kostolom predávať za výhodné ceny mäso a mäsové výrobky. celý text

ostatné | 8. 2. 2023 | Autor: Správca webmaster
top farm

Top farm - predaj chladenej a mrazenej hydiny 3.2.2023 od 11:00 hodiny

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že dňa 3.2.2023 o 11:00 hodine bude pred katolíckym kostolom predávať chladenú a mrazenú hydinu. celý text

ostatné | 2. 2. 2023 | Autor: Správca webmaster
viditelnost

Oznam - OR Policajného zboru KN

Okresné riaditeľstvo policajného zboru oznamuje občanom, že od 01.02.2023 do 28.02.2023 bude na celom Slovensku prebiehať dopravno-bezpečnostná akcia s názvom Reflex. celý text

ostatné | 2. 2. 2023 | Autor: Správca webmaster
oznámenie

Prerušená dodávka pitnej vody - 2.2.2023

Na základe oznámenia KOMVaKu informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude dnes dodávka pitnej vody prerušená na celom území obce. Za porozumenie ďakujú. celý text

ostatné | 2. 2. 2023 | Autor: Správca webmaster
Fodor

Fodor, mäso a mäsové výrobky - 2.2.2023 - 13:45 - 14:00 hod.

Fodor, mobilná predajňa mäsa a údenín z Gbeliec oznamuje obyvateľom, že vo štvrtok /2.2.2023/ od 13:45 do 14.00 hodiny bude pred katolíckym kostolom predávať za výhodné ceny mäso a mäsové výrobky. celý text

ostatné | 1. 2. 2023 | Autor: Správca webmaster
Posta

Oznam - Miestna pošta

Miestna pošta oznamuje obyvateľom, že vo štrvtok, dňa 2.februára 2023 bude otvorená len do 14:00 hodiny. Za porozumenie ďakujú! celý text

ostatné | 1. 2. 2023 | Autor: Správca webmaster
Czirfusz

Oznam - Mudr.Czirfuszová

MUDr. Czirfuszová oznamuje pacientom, že 3.2.2023, v piatok z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať. Zastupovanie je zabezpečené u MUDr. Okkela v Moči. Za porozumenie ďakujú! celý text

ostatné | 31. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster

Demonštratívne vypnutie verejného osvetlenia - 30.1.2023 od 19:00 do 19:30 hodiny

Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, dnes v čase od 19:00 do 19:30 hodiny demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia. celý text

ostatné | 30. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
smutocna relacia

Smútočná relácia

Vážení občania!
Obecný úrad v Iži a smútiaca rodina so zármutkom oznamujú, že vo veku 61 rokov nás navždy opustila naša spoluobčianka Dorota Illésová, rod. Kolárovská. Rozlúčka a pohreb zosnulej bude v pondelok o 12:30 hodine na obecnom cintoríne.
Česť jej pamiatke!
celý text

ostatné | 27. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
odvoz papiera

Odvoz papiera od RD - ZMENA TERMÍNU - 31.1.2023

Na základe oznámenia FCC Slovensko informujeme obyvateľov, že najbližší odvoz papiera od rodinných domov sa uskutoční namiesto pôvodne avizovaného februárového termínu v utorok, dňa 31. januára 2023 v skorých ranných hodinách. Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme. celý text

ostatné | 27. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
fodor

Fodor, mäsoi a mäsové výrobky - 26.1.2023 od 13:45 -14:00 hod.

Fodor, mobilná predajňa mäsa a údenín z Gbeliec oznamuje obyvateľom, že dnes, 26.1.2023 od 13:45 do 14.00 hodiny bude pred katolíckym kostolom predávať za výhodné ceny mäso a mäsové výrobky. celý text

ostatné | 26. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
oznam

Oznam - Miestna pošta

Miestna pošta oznamuje obyvateľom , že bude v utorok, dňa 24.1.2023 otvorená len do 13:00 hodiny. Za porozumenie ďakujú! celý text

ostatné | 23. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
smutocna relacia

Smútočná relácia

Vážení občania!
Obecný úrad v Iži a smútiaca rodina so zármutkom oznamujú, že vo veku 89 rokov nás navždy opustila naša spoluobčianka Žofia Bartová, rod. Ondosová. Rozlúčka a pohreb zosnulej bude v utorok o 15:00 hodine na obecnom cintoríne.
Česť jej pamiatke!
celý text

ostatné | 20. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
smutocna relacia

Smútočná relácia

Vážení občania!
Obecný úrad v Iži a smútiaca rodina so zármutkom oznamujú, že vo veku 81 rokov nás navždy opustila naša spoluobčianka Helena Hegedüsová, rod. Lajošová. Rozlúčka a pohreb zosnulej bude v pondelok o 14,30 hodine na obecnom cintoríne.
Česť jej pamiatke!
celý text

ostatné | 20. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
zoom

Zoom Optika - mobilná služba - 25.1.2023, v stredu v čase 09:00 - 11:00 hod.

Oznamujeme obyvateľom, že v stredu, 25.1.2023 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 9:00 do 11:00 hod. Každého srdečne očakávajú! celý text

ostatné | 20. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
top farm

Top farm - predaj chladenej a mrazenej hydiny 20.1.2023 od 11:00 hodiny

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že dňa 20.1.2023 o 11:00 hodine bude pred katolíckym kostolom predávať chladenú a mrazenú hydinu. celý text

ostatné | 20. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster

Prenosná volebná schránka - Referendum 2021

Vážení občania! V sobotu dňa 21. januára 2023 sa bude konať v čase od 7:00 do 22:00 hodiny referendum o zmene ústavy. celý text

ostatné | 19. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster

Referendum 2023

Drahé Slovenky, Slováci, vážení spoluobčania. V sobotu 21. januára 2023 sa bude
konať referendum o zmene ústavy Slovenskej republiky, nevyhnutnej na konanie predčasných
parlamentných volieb.
celý text

ostatné | 19. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
smutocna relacia

Smútočná relácia

Vážení občania!
Obecný úrad v Iži a smútiaca rodina so zármutkom oznamujú, že vo veku 38 rokov nás navždy opustil náš spoluobčan Štefan Bélai. Rozlúčka a pohreb zosnulého bude v piatok o 12:30 hodine na obecnom cintoríne.
Česť jeho pamiatke!
celý text

ostatné | 18. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
dan

Výzva k podaniu priznaní k dani z nehnuteľností a k dani za psa na rok 2023

Obecný úrad vyzýva obyvateľov, u ktorých nastala v priebehu roka 2022 zmena týkajúca sa daní z nehnuteľností, aby najneskôr do 31. januára 2023 podali na oddelení správy daní obecného úradu daňové priznanie. celý text

ostatné | 18. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
fodor

Fodor, mäso a mäsové výrobky - 19.1.2023 od 13:45 do 14:00 hod.

Fodor, mobilná predajňa mäsa a údenín z Gbeliec oznamuje obyvateľom, že vo štvrtok 19.1.2023 od 13:45 do 14.00 hodiny bude pred katolíckym kostolom predávať za výhodné ceny mäso a mäsové výrobky. celý text

ostatné | 18. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster

Skúška sirén - 13.1.2023 od 12:00 do 12:02 hod.

Oznamujeme obyvateľom, že v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva bude dnes od 12,00 hod. do 12,02 hod. prebiehať v našej obci akustické preskúšanie sirény. celý text

ostatné | 13. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
Fodor

Fodor, mäso a mäsové výrobky - 12.1.2023

Fodor, mobilná predajňa mäsa a údenín z Gbeliec oznamuje obyvateľom, že vo štvrtok 12.1.2023 od 13:45 do 14.00 hodiny bude pred katolíckym kostolom predávať za výhodné ceny mäso a mäsové výrobky. celý text

ostatné | 11. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
odvoz plastov

Odvoz plastov od RD - 16.1.2023

Oznamujeme obyvateľom, že odvoz plastov od rodinných domov sa uskutoční v pondelok, dňa 16. januára 2023 v skorých ranných hodinách. Prosíme Vás o včasné vyloženie zberných vriec.
Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme! celý text

ostatné | 11. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
Oznam

Iznam - Mudr. Czirfuszová

MUDr. Czirfuszová oznamuje pacientom, že dnes/5.1.2023/ z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať. Zastupovanie je zabezpečené u MUDr. Okkela v obci Radvaň nad Dunajom. Za porozumenie ďakujú! celý text

ostatné | 5. 1. 2023 | Autor: Správca webmaster
fodor

Fodor, mäso a mäsové výrobky - Dovolenka

Pojazdná predajňa Fodor, mäso a údeniny oznamuje, že 29.decembra 2022 a 5. januára 2023 z dôvodu čerpania dovolenky nebude vykonávať predaj mäsových výrobkov za pojazdnej predajne. Po tomto termíne, teda 12.januára 2023 vykonávajú predaj podľa bežného harmonogramu. Za porozumenie ďakujú! celý text

ostatné | 29. 12. 2022 | Autor: Správca webmaster
#

ZÁKAZ používania zábavnej pyrotechniky

Upozorňujeme obyvateľov na dodržiavanie ustanovení zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, podľa ktorého možno zábavnú pyrotechniku používať len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. celý text

ostatné | 27. 12. 2022 | Autor: Správca webmaster
prvá
z 37
posledná