Navigácia

Obsah

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Typ: ostatné
InformácieZber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Informácie


Vytvorené: 24. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2021 08:57
Autor: Správca webmaster