Navigácia

Obsah

Detské ihrisko Kelemantia

Typ: ostatné
Detské ihrisko Kelemantia Obec Iža realizovala projekt s názvom „Detské ihrisko Kelemantia“, kód projektu 309070AJZ7 podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Obec Iža realizovala projekt s názvom „Detské ihrisko Kelemantia“, kód projektu 309070AJZ7 podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Celková výška oprávnených výdavkov: 31 950 EUR

Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu SR: 31 950 EUR.

 

Cieľom projektu je rozvoj detskej pohybovej aktivity, najmä pre deti predškolského veku. Zámerom je vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času pre deti, zabezpečiť priestor pre užitočné trávenie voľného času a zábavy, vytvoriť priestor spoločného kontaktu, miesto stretnutia a oddychu pre deti ale aj pre rodičov. Hlavným cieľom žiadateľa je zvýšenie atraktivity obce v oblasti trávenia voľného času detí a v neposlednom rade aj turizmu.

 

Projekt je podporený v rámci:

Opatrenia 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenia 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Detské ihrisko Kelemantia


Vytvorené: 22. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 22. 11. 2022 15:21
Autor: Správca webmaster