Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Uznesenie vlády č. 695/2021 - vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021

Uznesenie vlády č. 695/2021 - vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021 celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor: Správca webmaster

Uznesenie vlády SR č. 260

Vláda SR ukončuje núdzový stav na základe uznesenia vlády SR č. 260 zo dňa 14.5.2021, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30.9.2020 na území SR uplynutím 14. mája 2021. celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor: Správca webmaster

Uznesenie vlády SR č. 203/2021

Uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16.4.2021 celý text

ostatné | 19. 4. 2021 | Autor: Správca webmaster
Pravidlá

Pravidlá 2. stupňa varovania /červená zóna/ COVID automatu platné pre okres Komárno od 5.4.2021

Pravidlá 2. stupňa varovania /červená zóna/ COVID automatu platné pre okres Komárno od 5.4.2021 celý text

ostatné | 8. 4. 2021 | Autor: Správca webmaster
testovanie

Informácie pre občanov o testovaní COVID-19 v obci Iža 13. marca 2021

Informácie pre občanov o testovaní COVID-19 v obci Iža 13. marca 2021 celý text

ostatné | 11. 3. 2021 | Autor: Správca webmaster

Aktuálny zoznam odberných miest

Aktuálny zoznam odberných miest - testovanie Covid-19 celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Správca webmaster

Informácie pre občanov o testovaní COVID-19 v obci Iža počas víkendu 23-24. januára 2021

INFORMÁCIE PRE OBČANOV o testovaní obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19m v obci IŽA
celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správca webmaster

Uznesenie vlády SR č. 30/2021

Uznesenie vlády SR č. 30/2021 celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Správca webmaster

Aktuálna vyhláška č. 49 RÚVZ v Komárne v súvislosti s opatreniami COVID - 19

Aktuálna vyhláška č. 49 RÚVZ v Komárne v súvislosti s opatreniami COVID - 19 s účinnosťou od 21.12.2020 celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor: Správca webmaster

Aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s opatreniami COVID - 19

Aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s opatreniami COVID - 19 celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správca webmaster

Zabezpečenie hraničnej kontroly - zmena a doplnenie príkazu

Zabezpečenie hraničnej kontroly - od 8.12.2020 od 7:00 hod. celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Správca webmaster

Zabezpečenie hraničnej kontroly - príkaz

Zabezpečenie hraničnej kontroly - od 26.11. od 7:00 hod. celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Správca webmaster
uvzsr

Vyhláška ÚVZ SR - vstup na územie SR/ podmienky

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor: Správca webmaster

Uznesenie vlády SR č. 718 - predlženie núdzového stavu na obdobie 90 dní od 1. októbra 2020

Uznesenie vlády SR č. 718 - predlženie núdzového stavu na obdobie 90 dní od 1. októbra 2020 celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor: Správca webmaster
Informácie

Informácie pre občanov o celoplošnom testovaní obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID- 19 v obci Iža

TERMÍNY:
1. testovanie:
- 31. októbra 2020 - sobota
- 1. novembra 2020 – nedeľa

2. testovanie:
- 7. novembra 2020 - sobota
- 8. novembra 2020 – nedeľa

ČASOVÝ HARMONOGRAM (platný pre všetky dni)
- od 7:00 do 12:00 (posledný odber 11:40)
- od 13:00 do 18:00 (posledný odber 17:40)
- od 19:00 do 22:00 (posledný odber 21:30)

ODBEROVÉ MIESTO:
Veľká sála obecného domu (kultúrny dom), Ďatelinová 315, Iža

ORGANIZÁCIA TESTOVANIA:
Prácu odberného tímu zdravotníkov, administrátorov a dobrovoľníkov bude riadiť príslušník Ozbrojených síl Slovenskej republiky, na ktorých sa na mieste odberu môžete obrátiť sa vašimi otázkami.

DOPORUČENÝ HARMONOGRAM príchodu občanov
– podľa abecedného zoznamu priezvisk začínajúcich na písmeno:
A,B,C, Cs,Č 07:00 – 09:00
D, Ď, E,F,G, Gy, H,CH 09:00 – 11:00
I,J,L 11:00 – 11:40
K 13:00 – 15:00
M,N,Ny,Ň,O 15:00 – 17:00
P,R 17:00 – 17:40
S, T, Ty 19:00 – 20:00
U,V,W,Z,Zs,Ž 20:00 – 21:30

V PRÍPADE, AK SA ROZHODNETE TESTOVANIA NEZÚČASTNIŤ:
V zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 28. októbra 2020 pre Vás v termíne 2. až 8. novembra 2020 bude naďalej platiť obmedzenie pohybu a zároveň zákaz vychádzania medzi 1. a 5. hodinou. Bez negatívneho testu si bude možné počas zákazu vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných hmôt či krmiva pre zvieratá. Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke somzodpovedny.sk

Ako starosta obce Vás uisťujem, že samospráva obce Iža vynaloží v záujme hladkého priebehu testovania a Vašej bezpečnosti maximálne úsilie. Zároveň sa na Vás ako občanov obraciam s prosbou o rešpektovanie pokynov testovacieho tímu a vzájomné porozumenie.
Všetkým nám želám hlavne mnoho zdravia a duševnej pohody!

celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Správca webmaster
Informácia

Informácie pre občanov - Obecný úrad

Dočasná zmena úradných hodín Obecného úradu Iža počas mimoriadnej situácie od 26.10.2020

-Budova Obecného úradu bude až do odvolania zatvorená
-Žiadame občanov, aby uprednostňovali telefonickú alebo elektronickú komunikáciu s obecným úradom na tel. č: 035/7783153, 0911 357 771, resp. e-mailom na obeciza@iza.sk.
-Všetky prípadné nevyhnuté osobné návštevy klientov na OcÚ je nutné dohodnúť vopred telefonicky.
-Tlačivá, žiadosti a podnety je možné kedykoľvek odovzdať do poštovej schránky pri vchode obecného úradu.
Za pochopenie Vám ďakujeme.
celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Správca webmaster

Uznesenie vlády SR č. 587 - vyhlásenie núdzového stavu

Uznesenie vlády SR č. 587 - vyhlásenie núdzového stavu na obdobie 45 dní od 1. októbra 2020 celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správca webmaster
uvzsr

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7694/2020 pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1. októbra 2020

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7694/2020 pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1. októbra 2020 - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správca webmaster
uvzzsr

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7852/2020 pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1. októbra 2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1. októbra 2020 - nosenie rúška
- detí do 3 rokov veku,
- osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
- osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
- žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
- deti v interiéri materskej školy a jaslí,
- osoby pri výkone športu,
- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
- osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
- výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri
nakrúcaní dokumentárneho filmu,
- osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
- účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
- zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám. celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správca webmaster

Opatrenie pre okres Komárno s účinnosťou od 28.9.2020 od 6:00 hod. až do odvolania - Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Opatrenie pre okres Komárno s účinnosťou od 28.9.2020 od 6:00 hod. až do odvolania:
- zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy nad 250 osôb v exteriéri a nad 120 osôb v interiéri
- zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 hod. do 6:00 hod nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby. smútočné posedenia (kary) a krstiny s celkovým počtom účastníkov do 100 osôb (týka sa hostí)
- zakazuje prevádzkovať všetky zariadenia spoločenského stravovania v čase od 23:00 hod. do 6:00 hod nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb
- zákaz návštev interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti
celý text

ostatné | 28. 9. 2020 | Autor: Správca webmaster
Opatrenie

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7092/2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7092/2020
- vstup a pobyt v prevádzke umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (Rúško, šál, šatka)
- pri vchode aplikovať dezinfekciu ruky celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správca webmaster

Oznámenie o ukončení núdzového stavu od 14.6.2020 , 00:00 hod.

Oznámenie o ukončení núdzového stavu od 14.6.2020 , 00:00 hod.
Uznesenie vlády SR č. 366 zo dňa 10.6.2020 celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správca webmaster
4. fáza

Uvoľňovanie opatrení - 4. fáza

Otvorenie od 3. júna 2020 celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správca webmaster
uvzzsr

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4592/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4592/2020 s účinnosťou od 3. júna 2020 - prevádzky 4. fáza celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správca webmaster
uvzzsr

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4084/2020 účinné od 20.mája 2020 - Pohrebné obrady

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4084/2020 účinné od 20.mája 2020 - Nosenie rúška celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správca webmaster
#

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3881/2020 účinné od 07.mája 2020 - Pohrebné obrady

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/3881/2020 účinné od 07.mája 2020
Výkon občianskych pohrebných obradov je možný za dodržania nasledovných podmienok:
- vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do priestorov pohrebného obradu aplikovať dezinfekciu na ruky,
- odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) minimálne 2 metre,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
- obradov sa nesmú zúčastniť osoby s nariadenou karanténou alebo akýmikoľvek príznakmi respiračného infekčného ochorenia. celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Správca webmaster

Nariadenie vlády SR

Nariadenie Vlády SR č. 103 zo dňa 30.4.2020 celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správca webmaster
2-3.fáza

Uvoľňovanie opatrení - 2-3. fáza

Otvorenie od 6.mája 2020
Obchody
Služby
Ubytovanie /krátkodobé, jedlo na izbu, s WC a kúpeľňou, po odchode hosťa izba 24 h. voľná/
Verejné stravovanie /vonkajšie terasy, podľa podmienok/
Podľa podmienok: Taxi služba, bohoslužby, svadby, vonkajšie turistické atrakcie, kaderníctva, holičstvá, pedikúry,
manikúry a solária, rehabilitačné služby /len suché procedúry/, múzeá, knižnice, galérie, výstavné siene.
Rozostup 2 m
Dezinfekcia rúk
Vetranie priestorov
Rúško
1 človek na 25 m2
Sanitácia
celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správca webmaster
Zostaň zdravý

Aplikácie - koronavirus

Upozorňujeme obyvateľov na možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19 , ktorá funguje pod systémom Android aj iOS. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správca webmaster
1. fáza

Uvoľňovanie opatrení - 1. fáza

Otvorenie od 22.4.2020:
Obchody do 300 m2
Služby do 300 m2
Vonkajšie trhoviská
Ubytovanie /dlhodobé, bez stravy/
Verejné stravovanie /predajné okienko/
Cukrárne /bistrá, kaviarne, bary, nebalená zmrzlina/
Vonkajšie športoviská/bez kontaktu, šatní,obecenstva a WC/
Predaj automobilov, vozidiel, autobazáry
Rozostup 2 m
Dezinfekcia rúk
Vetranie priestorov
Rúško
1 človek na 25 m2
Sanitácia
Úprava časov nákupov pre dôchodcov od 9:00 do 11:00 hodiny, iba pondelok – piatok celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Správca webmaster
prvá prechádzajúci
z 2
posledná