Navigácia

Obsah

Správy

uvzzsr

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární". celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
uvzzsr

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
#

Povinná 14 dňová karanténa

V zmysle opatrenia predsedu krízového štábu Okresného úradu Nitra vyzývame dotknutých občanov na dodržanie povinnej 14 dňovej karantény podľa nariadení hlavného hygienika SR. V prípade ak máte vedomosť o porušení opatrenia, je potrebné bez omeškania nahlásenie uvedeného na linku 158. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
#

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

nedeľné uzatvorenie prevádzok a povinná dezinfekcia priestorov celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
#

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
#

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zákaz hromadných podujatí

zákaz organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
co robit ak ste chory1

COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý

COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
Osoby s vyssim rizikom ochorenia1

COVID -19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia

COVID -19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
#

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

COVID-19: Pomoc sebe a druhým celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
#

10 odporúčaní pre COVID-19

10 odporúčaní pre COVID-19 celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
Mimoriadne opatrenie

MIMORIADNE OPATRENIA na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia prijaté na území obce Iža s platnosťou od 18.marca 2020 až do odvolania

- Mimoriadne opatrenie
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďujú „karanténne opatrenia“ celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster

Opatrenie ÚVZ SR

Režimové opatrenie
Opatrenie o zákaze a obmedzení prevádzok
Zmena a doplnenie opatrenia
Odpovede na najčastejšie otázky celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster

Oznam - ÚPSVaR Komárno

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno žiada klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali predovšetkým telefonický kontakt. Úrad obmedzuje vybavovanie stránok na všetky typy žiadosti až do odvolania. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster
Oznam

Oznámenie - COVID 19

Vážení občania!
Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva ohľadne Koronavírusu č. OLP/2405/84443 sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 /koronavírus/. Termín: od 10.3.2020 do 23.3.2020

Okrem opatrení štátnych orgánov a inštitúcií sa v našej obci tiež prijali potrebné opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu. Nie je dôvod na paniku, avšak príslušné orgány vyzývajú každého k zvýšenej opatrnosti.
Otázky súvisiace s COVID – 19 a s nariadenými opatreniami pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia, adresujte prosím na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne:
call centrum: 0911 305 651
email: koronavirus.kn@uvzsr.sk

Vzhľadom na usmernenie Ministerstva vnútra SR a hlavného hygienika SR ohľadne na území obce Iža do odvolania sa neuskutočnia spoločenské, kultúrne a športové podujatia.
Za pochopenie Vám vopred ďakujem. Tieto opatrenia chránia Vaše zdravie a predchádzajú rozšíreniu COVID-19 vírusu.
S úctou, Ing. István Domin starosta obce

celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster

Čo robiť, ak cestujete z oblasti nákazy novým koronavírusom a objaví sa u Vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť?

- Ak sa u Vás v priebehu letu vyskytnú príznaky respiračného ochorenia, okamžite to oznámte palubnému personálu.
- V prípade, ak už ste na letisku, neopúšťajte priestor letiska a vyhľadajte stálu lekársku službu na letisku.
- Ak už ste doma, nikam nechoďte. Vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi.
- Telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu. Informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.
- Často si umývajte ruky mydlom a vodou. Ak nie sú dostupné, používajte dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu.
- Pri kašli si zakrývajte ústa a nos vreckovkou alebo použite rukáv, nie ruky! celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

- Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu
- Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým lakťom
- Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky
- Mäso a vajíčka dôkladne prevarte
- Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca webmaster