Navigácia

Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:    Ildikó Vörösová

Členovia:    

  • Tímea Baloghová

  • Csilla Broczká

  • Klaudia Bulajcsík

  • Tomáš Majkút

  • Erik Maticsek

  • Ivan Orság, Ing.

  • Ľudmila Podmanická, Ing.

  • Peter Šípoš

 

Komisia na vybavovanie sťažností

Predseda: Tomáš Majkút

Členovia:    

 

Komisia ekonomická

Predseda:    Ing. Ľudmila Podmanická

Členovia:     Erik Maticsek   

                      Ing. Ivan Orság

                      Andrea Vargová

                      Ildikó Vörösová

                      Mária Zakarová

 

Komisia vzdelávania, školstva a výchovy

Predseda:    Erik Maticsek

Členovia:      Mgr. Irena Korimová

                       Mgr. Georgína Velebová

                       Mgr. Helena Vicianová

Komisia verejného poriadku

Predseda:    Peter Šípoš

Členovia:      Ladislav Demáček

                       Ján Pavlík

                       Július Pavlík

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda:    Tímea Baloghová

Členovia:     Csilla Broczká

                      Monika Hajtmanová

                      Andrea Lebodová

                      Ingrid Tamášová

Komisia výstavby a územného plánovania, poľnohospodárstva, lesníctva a životného prostredia

Predseda:    Ing. Ivan Orság

Členovia:     Erik Maticsek

                      František Sámson

                      Ing. Miroslav Živický

Komisia športu a výchovy mládeže

Predseda:    Ing. Ivan Orság

Členovia:     Alexander Pásztor

                      Pter Šípoš

 

Komisia kultúry, zachovania kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu

Predseda:    Csilla Broczká

Členovia:     Tímea Baloghová

                      Zsolt Kiss

                      Andrea Lebodová

                      Ingrid Tamášová

                      Peter Šípoš