Navigácia

Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:    Ildikó Vörösová

Členovia:    

 

Komisia na vybavovanie sťažností

Predseda: Tomáš Majkút

Členovia:    

 

Komisia ekonomická

Predseda:    Ing. Ľudmila Podmanická

Členovia:     

Komisia vzdelávania, školstva a výchovy

Predseda:    Erik Maticsek

Členovia:   

Komisia verejného poriadku

Predseda:    Peter Šípoš

Členovia:   

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda:    Tímea Baloghová

Členovia:     

Komisia výstavby a územného plánovania, poľnohospodárstva, lesníctva a životného prostredia

Predseda:    Ing. Ivan Orság

Členovia:     

Komisia športu a výchovy mládeže

Predseda:    Ing. Ivan Orság

Členovia:     

 

Komisia kultúry, zachovania kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu

Predseda:    Csilla Broczká

Členovia: