Navigácia

Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:    Ing. Ladislav Agg

Členovia:     

 • Ing. Eva Alföldy

 • Žolt Bakai

 • Csilla Broczká

 • Klaudia Bulajcsík

 • Erik Maticsek

 • Peter Šípoš

 • Mgr. Helena Vicianová

 • Mária Zakarová

Komisia na vybavovanie sťažností

Predseda: Erik Maticsek

Členovia:     

 • Mgr. Helena Vicianová

 • Šípoš Peter

 • Kuruczová Boglárka

Komisia ekonomická

Predseda:    Mária Zakarová

Členovia:     

 • Veronika Horváth

 • Ing. Marta Kiss

 • Andrea Vargová

 

Komisia vzdelávania, školstva a výchovy

Predseda:    Mgr. Helena Vicianová

Členovia:     

 • Mgr. Irena Korimová

 • Mgr. Oľga Tóth Kuruczová 

Komisia verejného poriadku

Predseda:    Peter Šípoš

Členovia:     

 • Ján Pavlík

 • Ladislav Šimko

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda:    Klaudia Bulajcsíková

Členovia:     

 • Ing. Eva Alföldy

 • Tímea Baloghová

 • Mgr. Katarína Dudásová

 • Júlia Bulajcsík

 • Helena Kurinová

Komisia výstavby a územného plánovania, poľnohospodárstva, lesníctva a životného prostredia

Predseda:    Ing. Eva Alföldy

Členovia:     

 • Ing. Ladislav Agg

 • František Sámson 

Komisia športu a výchovy mládeže

Predseda:    Žolt Bakai

Členovia:     

 •  Ferenc Csókás

 •  Ladislav Chrén

 •  František Szabó

 •  Klaudia Bulajcsík

 •  Erik Maticsek

Komisia kultúry, zachovania kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu

Predseda:    Csilla Broczká

Členovia:     

 • Žolt Bakai

 • Zsolt Kiss

 • Andrea Lebodová

 • Erik Maticsek

 • Ingrid Tamášová