Navigácia

Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:    Marta Vargová

Členovia:    

 • Tímea Baloghová
 • Csilla Broczká
 • Klaudia Bulajcsík
 • Ferenc Csókás
 • Zsolt Kiss
 • Peter Šípoš
 • Tomáš Majkút
 • Mgr. Helena Vicianová

 

Komisia na vybavovanie sťažností

Predseda: Tomáš Majkút

Členovia:    

 •  Peter Šípoš

Komisia ekonomická

Predseda:    Zsolt Kiss

Členovia:     

 • Ing. Kornélia Lajos Rechtorisová
 • Mária Zakarová

Komisia vzdelávania, školstva a výchovy

Predseda:    Mgr. Helena Vicianová

Členovia:   

 • Mgr. Oľga Tóth Kuruczová
 • Mgr. Irena Korimová
 • Csilla Broczká  

Komisia verejného poriadku

Predseda:    Peter Šípoš

Členovia:   

 • Július Pavlík
 • Ladislav Demáček
 • Ján Pavlík

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda:    Tímea Baloghová

Členovia:     

 • Mgr. Katarína Dudásová
 • Marta Vargová
 • Ingrid Tamášová
 • Csilla Broczká

Komisia výstavby a územného plánovania, poľnohospodárstva, lesníctva a životného prostredia

Predseda:    Kaludia Bulajcsík

Členovia:     

 • Ing. Eva Alföldy
 • Lajos Czére
 • Erik Maticsek
 • Ing. Ladislav Radvanszky
 • Ing. Mária Tóth Kurucz
 • František Sámson
 • Mária Zakarová

Komisia športu a výchovy mládeže

Predseda:    Ferenc Csókás

Členovia:     

 • Tibor Cékus
 • Slavomír Koncz
 • Mgr. Ladislav Chrén

Komisia kultúry, zachovania kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu

Predseda:    Csilla Broczká

Členovia:     

 • Andrea Lebodová
 • Ingrid Tamášová
 • Erik Maticsek
 • Zsolt Kiss
 • Tímea Baloghová
 • Marta Vargová
 • Klaudia Némethová
 • Peter Šípoš