Navigácia

Obsah

Zápisnica

Rok 2023

Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ dňa 23.01.2023 Stiahnuté: 129x | 10.02.2023

Dochádzka poslancov a hlasovanie - zasadnutie 3/2023 Stiahnuté: 73x | 13.04.2023

Uznesenie 1/2023 Stiahnuté: 93x | 10.02.2023

Uznesenie 2/2023 Stiahnuté: 86x | 10.02.2023

Uznesenie 3/2023 Stiahnuté: 91x | 10.02.2023

Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ dňa 27.2.2023 Stiahnuté: 105x | 13.04.2023

Dochádzka poslancov a hlasovanie - zasadnutie 4/2023 Stiahnuté: 55x | 13.04.2023

Uznesenie 4/2023 Stiahnuté: 98x | 27.02.2023

Uznesenie 5/2023 Stiahnuté: 83x | 13.04.2023

Uznesenie 6/2023 Stiahnuté: 83x | 13.04.2023

Uznesenie 7/2023 Stiahnuté: 65x | 13.04.2023

Uznesenie 8/2023 Stiahnuté: 78x | 13.04.2023

Uznesenie 9/2023 Stiahnuté: 76x | 13.04.2023

Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 13.3.2023 Stiahnuté: 102x | 03.04.2023

Dochádzka poslancov a hlasovanie - zasadnutie 5/2023 Stiahnuté: 64x | 13.04.2023

Uznesenie 10/2023 Stiahnuté: 92x | 14.03.2023

Uznesenie 11/2023 Stiahnuté: 78x | 13.04.2023

Uznesenie 12/2023 Stiahnuté: 79x | 13.04.2023

Uznesenie 13/2023 Stiahnuté: 121x | 13.04.2023

Rok 2022

Zápisnica_30 zo dňa 16.3.2022 Stiahnuté: 163x | 04.10.2022

Stránka