Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN

Rok 2014

VZN č. 3/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok

o-predaji-vrobkov-a-poskytovan-sluieb-na-trhovch-miestach-na-zem-obce-ia-a-trhov-poriadok_40406.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,42 kB
Stiahnuté: 228×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

o-miestnych--daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady--na-zem-obce-ia_21309.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,09 MB
Stiahnuté: 346×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 5/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Iža

o-pravidlch-asu-predaja-v-obchode-a-asu-prevdzky-sluieb-na-zem-obce-ia_20217.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,15 MB
Stiahnuté: 415×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2013

VZN č. 1/2013 - Požiarny poriadok obce Iža

poiarny-poriadok-obce-ia_24390.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 578,32 kB
Stiahnuté: 253×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2013 o zmene VZN č.2/1991 o obecnej polícii

veobecne-zvzn-nariadenie-22013-o-zmene-vzn-21991-o-obecnej-polcii_40628.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,01 kB
Stiahnuté: 316×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

o-miestnych--daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady--na-zem-obce-ia_32847.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,5 MB
Stiahnuté: 306×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2012

VZN č. 1/2012 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža

vzn--12012-o-poskytovan-soc-sluieb-o-spsobe-a-vke-hrad-za-soc-sluby-na-zem-obce-ia_98278.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB
Stiahnuté: 235×
Vložené: 1. 1. 2012

VZN č. 2/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

vzn--22012-o-spsobe-nhradnho-zsobovania-vodou-a-nhradnho-odvdzania-odpadovch-vd_11889.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,47 kB
Stiahnuté: 241×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža

vzn--32012-o-poskytovan-socilnych-sluieb-o-spsobe-a-vke-hrad-za-soc-sluby-na-zem-obce-ia_6789.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,12 kB
Stiahnuté: 225×
Vložené: 1. 3. 2012

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

42012-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady-na-zem-obce-ia_77833.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,02 MB
Stiahnuté: 348×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2011

VZN č. 1/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža

12011-o-nakladan-s-njomnmi-bytmi-na-zem-obce-ia_22258.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,92 kB
Stiahnuté: 413×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2011 o nakaladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

22011-o-nakaladan-s-komunlnymi-odpadmi-a-drobnmi-stavebnmi-odpadmi_11634.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 830,36 kB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

32011-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_29635.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 250 kB
Stiahnuté: 269×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2010

VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

12010-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_31598.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 246 kB
Stiahnuté: 252×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2010 Prevádzkový poriadok pohrebísk – zmena

22010-prevdzkov-poriadok-pohrebsk---zmena_47091.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 82,5 kB
Stiahnuté: 337×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2009

VZN č. 1/2009 o zmene všeobecne záväzného nariadenia č.1/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Iža

12009-o-zmene-veobecne-zvznho-nariadenia-12006-o-vyhraden-miest-na-umiestovanie-volebnch-plagtov-a-inch-nosiov-informci-poas-volebnej-kampane-na-zem-obce-ia_87837.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Iža

22009-o-poskytovan-socilnych-sluieb-o-spsobe-a-vke-hrad-za-socilne-sluby-na-zem-obce-ia_16007.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 97,5 kB
Stiahnuté: 295×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 1

22009-prloha--1_22568.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 134 kB
Stiahnuté: 346×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 2

22009-prloha--2_81771.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 131 kB
Stiahnuté: 223×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 4

22009-prloha--4_62839.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB
Stiahnuté: 296×
Vložené: 4. 12. 2018
Zobrazené 41-60 z 89