Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN

Rok 2018

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža

systm-nakladania-s-komunlnymi-odpadmi-v-obci-ia_37585.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,66 MB
Stiahnuté: 715×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN č. 1/2018 o nakladani s komunalnymi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území obce Iža

o-nakladani-s-komunalnymi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-zem-obce-ia_60721.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,57 MB
Stiahnuté: 540×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2017

VZN č. 1/2017 - ktorým sa vyhlasuje Požiarný poriadok obce

ktorm-sa-vyhlasuje-poiarn-poriadok-obce_59.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,05 MB
Stiahnuté: 796×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2017 - ktorým sa mení a doplňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

ktorm-sa-men-a-dopluje--veobecne-zvzn-nariadenie---42016-o-podmienkach-poskytovania-dotci--prvnickm-osobm-a-fyzickm-osobm---podnikateom_21731.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,37 kB
Stiahnuté: 416×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža

o-predaji-vrobkov-a-poskytovan-sluieb-na-trhovch--miestach--na-zem-obce--ia_68487.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 533×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do

o-vyhraden-miest-a-uren-podmienok--na-umiestovanie-volebnch-plagtov-na-verejnch-priestranstvch-poas-volebnej-kampane--pre-voby-do-nrodnej-rady-slovenskej-republiky-voby-do-eurpskeho-parlamentu-voby-do-orgnov-samosprvneho-kraja-a-voby-do_227.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,38 MB
Stiahnuté: 515×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 5/2017 - ktorým sa vydáva Trhový poriadok obce Iža

vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Stiahnuté: 567×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Iža

o-zaveden-a-poskytovan-elektronickch-sluieb-v-obci-ia_26328.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 811,21 kB
Stiahnuté: 427×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 7/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady-na-zem-obce-ia_95239.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,05 kB
Stiahnuté: 491×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2015

VZN č. 1/2015 - ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 4/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území obce Iža

ktorm-sa-zruuje-vzn-obce-ia--41992-o-usmerovan-podnikateskej-innosti-na-zem-obce-ia_79753.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,86 kB
Stiahnuté: 349×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2015 - ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 5/1992 o verejnom poriadku v obci Iža

ktorm-sa-zruuje-vzn-obce-ia--51992-o-verejnom-poriadku-v-obci-ia_22899.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,8 kB
Stiahnuté: 383×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok

o-predaji-vrobkov-a-poskytovan-sluieb-na-trhovch--miestach--na-zem-obce--ia-a-trhov-poriadok_53774.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,89 kB
Stiahnuté: 390×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_62900.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,59 kB
Stiahnuté: 408×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2016

VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža

vzn-12016-o-uren-miesta-a-asu-zpisu-dieaa-na-plnenie-povinnej-kolskej-dochdzky-v-zkladnej-kole-ktorej-zriaovateom-je-obec-ia_10330.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,47 kB
Stiahnuté: 341×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža

o-nakladan-s-komunlnymi-odpadmi-a-drobnmi-stavebnmi-odpadmi-na-zem-obce-ia_4554.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,09 MB
Stiahnuté: 718×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady-na-zem-obce-ia_31907.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,95 kB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

o-podmienkach-poskytovania-dotci--prvnickm-osobm-a-fyzickm-osobm---podnikateom_35893.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,27 kB
Stiahnuté: 355×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 5/2016 Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža

systm-nakladania-s-komunlnymi-odpadmi-v-obci-ia_76256.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,07 MB
Stiahnuté: 388×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2014

VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža

o-nakladan-s-komunlnymi-odpadmi-a-drobnmi-stavebnmi-dopadmi-na-zem-obce-ia_43069.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB
Stiahnuté: 239×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža - zmena

o-nakladan-s-komunlnymi-odpadmi-a-drobnmi-stavebnmi-dopadmi-na-zem-obce-ia---zmena_97880.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 978,85 kB
Stiahnuté: 313×
Vložené: 4. 12. 2018
Zobrazené 21-40 z 89