Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN

Rok 1998 > Archív neplatných Všeobecne záväzných nariadení obce Iža

VZN č. 2/2017 - ktorým sa mení a doplňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

ktorm-sa-men-a-dopluje--veobecne-zvzn-nariadenie---42016-o-podmienkach-poskytovania-dotci--prvnickm-osobm-a-fyzickm-osobm---podnikateom_21731.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,37 kB
Stiahnuté: 422×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2022 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia

VZN_2_2022 o sume úhrady za sociálnu službu, spúôsobe jej určenia a platenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,31 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 7. 9. 2022

VZN č. 3/2003 o miestnych poplatkoch

32003-o-miestnych-poplatkoch_58759.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71,5 kB
Stiahnuté: 319×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

32007-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_45833.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB
Stiahnuté: 225×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

32009-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_78086.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 239 kB
Stiahnuté: 267×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

32011-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_29635.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 250 kB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža

vzn--32012-o-poskytovan-socilnych-sluieb-o-spsobe-a-vke-hrad-za-soc-sluby-na-zem-obce-ia_6789.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,12 kB
Stiahnuté: 229×
Vložené: 1. 3. 2012

VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

o-miestnych--daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady--na-zem-obce-ia_32847.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,5 MB
Stiahnuté: 319×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok

o-predaji-vrobkov-a-poskytovan-sluieb-na-trhovch-miestach-na-zem-obce-ia-a-trhov-poriadok_40406.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,42 kB
Stiahnuté: 231×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok

o-predaji-vrobkov-a-poskytovan-sluieb-na-trhovch--miestach--na-zem-obce--ia-a-trhov-poriadok_53774.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,89 kB
Stiahnuté: 395×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady-na-zem-obce-ia_31907.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,95 kB
Stiahnuté: 386×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža

o-predaji-vrobkov-a-poskytovan-sluieb-na-trhovch--miestach--na-zem-obce--ia_68487.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 537×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2003 o dani z nehnuteľnosti

42003-o-dani-z-nehnutenosti_90594.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 75 kB
Stiahnuté: 244×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2005 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

42005-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_429.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 134 kB
Stiahnuté: 249×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

42008-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_3136.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 239 kB
Stiahnuté: 249×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Iža

42009-o-uren-vky-dotcie-na-prevdzku-a-mzdy-na-diea-materskej-koly-a-iaka-kolskch-zariaden-so-sdlom-na-zem-obce-ia_79688.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51 kB
Stiahnuté: 266×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

42012-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady-na-zem-obce-ia_77833.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,02 MB
Stiahnuté: 352×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

o-miestnych--daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady--na-zem-obce-ia_21309.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,09 MB
Stiahnuté: 352×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_62900.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,59 kB
Stiahnuté: 412×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

o-podmienkach-poskytovania-dotci--prvnickm-osobm-a-fyzickm-osobm---podnikateom_35893.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,27 kB
Stiahnuté: 363×
Vložené: 4. 12. 2018
Zobrazené 61-80 z 90