Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN

Rok 2023

VZN č. 1/2023 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia

VZN_1_2023 o sume uhrady za socialnu sluzbu, sposobe jej urcenia a platenia_final verzia na zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,03 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 14. 7. 2023

VZN č. 2/2023 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Iža

navrh VZN_2_2023 prevadzkovy poriadok pohrebiska_final verzia na zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,56 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 14. 7. 2023

VZN č. 3/2023 ktorým sa vydáva Trhový poriadok obce Iža

vzn 3_2023 trhovy poriadok_final verzia na zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,78 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 14. 7. 2023

VZN č. 4/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Iža

vzn 4_2023 urcenie vysky ciatocnej uhrady nakladov zs ms jedalen schvalena verzia na zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,63 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 29. 12. 2023

VZN č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

VZN_5_23 miestne dane_final verzia na zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,68 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 29. 12. 2023

Rok 2022

VZN č. 1/2022 o obecnej polícii

VZN_1-2022_o obecnej polícii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,18 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 29. 3. 2022

VZN č. 2/2022 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia

VZN_2_2022 o sume úhrady za sociálnu službu, spúôsobe jej určenia a platenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,31 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 7. 9. 2022

VZN č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda

VZN_3_2022 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 782,21 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 14. 10. 2022

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

VZN_4_22 miestne dane_kon.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 770,58 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 16. 12. 2022

Rok 2021

VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 1/2018 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža

VZN_2_2021 Zmena VZN č_1_2018 o nakladaní s KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 507,58 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 28. 9. 2021

VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Iža

VZN_3_2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,26 kB
Stiahnuté: 190×
Vložené: 28. 9. 2021

VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

VZN_4_21 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 752,75 kB
Stiahnuté: 214×
Vložené: 16. 12. 2021

VZN č. 5/2021 o o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Iža

VZN_5_2021_Dotacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 605,42 kB
Stiahnuté: 181×
Vložené: 16. 12. 2021

VZN č. 6/2021 ktorým sa mení a dopľňa VZN č.1/2018 o nakladaníí s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža

VZN_6_2021 Zmena VZN č_1_2018 o nakladaní s KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 523,95 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 16. 12. 2021

VZN č.1/2021 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 3/2008 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE IŽA

VZN_1_21 Zmeny a doplnky ÚP č_1_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 449,38 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 31. 3. 2021

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

VZN_1_20 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 740,8 kB
Stiahnuté: 352×
Vložené: 15. 12. 2020

Rok 2019

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

VZN_4_19 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 741,36 kB
Stiahnuté: 558×
Vložené: 18. 11. 2019

VZN č.2/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi

VZN_2_19 o nakladaní s nájomnými bytmi_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,54 kB
Stiahnuté: 620×
Vložené: 4. 3. 2019

VZN č.3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školstve a školských zariadeniach obce Iža

VZN_3_19 o výške príspevkov na čiast_úhradu stravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 679,46 kB
Stiahnuté: 376×
Vložené: 16. 8. 2019

Rok 2018

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža

systm-nakladania-s-komunlnymi-odpadmi-v-obci-ia_37585.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,66 MB
Stiahnuté: 715×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN č. 1/2018 o nakladani s komunalnymi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území obce Iža

o-nakladani-s-komunalnymi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-zem-obce-ia_60721.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,57 MB
Stiahnuté: 540×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2017

VZN č. 1/2017 - ktorým sa vyhlasuje Požiarný poriadok obce

ktorm-sa-vyhlasuje-poiarn-poriadok-obce_59.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,05 MB
Stiahnuté: 796×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2017 - ktorým sa mení a doplňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

ktorm-sa-men-a-dopluje--veobecne-zvzn-nariadenie---42016-o-podmienkach-poskytovania-dotci--prvnickm-osobm-a-fyzickm-osobm---podnikateom_21731.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,37 kB
Stiahnuté: 416×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža

o-predaji-vrobkov-a-poskytovan-sluieb-na-trhovch--miestach--na-zem-obce--ia_68487.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 533×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do

o-vyhraden-miest-a-uren-podmienok--na-umiestovanie-volebnch-plagtov-na-verejnch-priestranstvch-poas-volebnej-kampane--pre-voby-do-nrodnej-rady-slovenskej-republiky-voby-do-eurpskeho-parlamentu-voby-do-orgnov-samosprvneho-kraja-a-voby-do_227.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,38 MB
Stiahnuté: 515×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 5/2017 - ktorým sa vydáva Trhový poriadok obce Iža

vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Stiahnuté: 567×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Iža

o-zaveden-a-poskytovan-elektronickch-sluieb-v-obci-ia_26328.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 811,21 kB
Stiahnuté: 427×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 7/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady-na-zem-obce-ia_95239.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,05 kB
Stiahnuté: 491×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2015

VZN č. 1/2015 - ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 4/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území obce Iža

ktorm-sa-zruuje-vzn-obce-ia--41992-o-usmerovan-podnikateskej-innosti-na-zem-obce-ia_79753.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,86 kB
Stiahnuté: 349×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2015 - ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 5/1992 o verejnom poriadku v obci Iža

ktorm-sa-zruuje-vzn-obce-ia--51992-o-verejnom-poriadku-v-obci-ia_22899.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,8 kB
Stiahnuté: 383×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok

o-predaji-vrobkov-a-poskytovan-sluieb-na-trhovch--miestach--na-zem-obce--ia-a-trhov-poriadok_53774.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,89 kB
Stiahnuté: 390×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_62900.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,59 kB
Stiahnuté: 408×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2016

VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža

vzn-12016-o-uren-miesta-a-asu-zpisu-dieaa-na-plnenie-povinnej-kolskej-dochdzky-v-zkladnej-kole-ktorej-zriaovateom-je-obec-ia_10330.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,47 kB
Stiahnuté: 341×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža

o-nakladan-s-komunlnymi-odpadmi-a-drobnmi-stavebnmi-odpadmi-na-zem-obce-ia_4554.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,09 MB
Stiahnuté: 718×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady-na-zem-obce-ia_31907.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,95 kB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

o-podmienkach-poskytovania-dotci--prvnickm-osobm-a-fyzickm-osobm---podnikateom_35893.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,27 kB
Stiahnuté: 355×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 5/2016 Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža

systm-nakladania-s-komunlnymi-odpadmi-v-obci-ia_76256.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,07 MB
Stiahnuté: 388×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2014

VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža

o-nakladan-s-komunlnymi-odpadmi-a-drobnmi-stavebnmi-dopadmi-na-zem-obce-ia_43069.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB
Stiahnuté: 239×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža - zmena

o-nakladan-s-komunlnymi-odpadmi-a-drobnmi-stavebnmi-dopadmi-na-zem-obce-ia---zmena_97880.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 978,85 kB
Stiahnuté: 313×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok

o-predaji-vrobkov-a-poskytovan-sluieb-na-trhovch-miestach-na-zem-obce-ia-a-trhov-poriadok_40406.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,42 kB
Stiahnuté: 228×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

o-miestnych--daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady--na-zem-obce-ia_21309.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,09 MB
Stiahnuté: 346×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 5/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Iža

o-pravidlch-asu-predaja-v-obchode-a-asu-prevdzky-sluieb-na-zem-obce-ia_20217.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,15 MB
Stiahnuté: 415×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2013

VZN č. 1/2013 - Požiarny poriadok obce Iža

poiarny-poriadok-obce-ia_24390.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 578,32 kB
Stiahnuté: 253×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2013 o zmene VZN č.2/1991 o obecnej polícii

veobecne-zvzn-nariadenie-22013-o-zmene-vzn-21991-o-obecnej-polcii_40628.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,01 kB
Stiahnuté: 316×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

o-miestnych--daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady--na-zem-obce-ia_32847.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,5 MB
Stiahnuté: 306×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2012

VZN č. 1/2012 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža

vzn--12012-o-poskytovan-soc-sluieb-o-spsobe-a-vke-hrad-za-soc-sluby-na-zem-obce-ia_98278.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB
Stiahnuté: 235×
Vložené: 1. 1. 2012

VZN č. 2/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

vzn--22012-o-spsobe-nhradnho-zsobovania-vodou-a-nhradnho-odvdzania-odpadovch-vd_11889.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,47 kB
Stiahnuté: 241×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža

vzn--32012-o-poskytovan-socilnych-sluieb-o-spsobe-a-vke-hrad-za-soc-sluby-na-zem-obce-ia_6789.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,12 kB
Stiahnuté: 225×
Vložené: 1. 3. 2012

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

42012-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady-na-zem-obce-ia_77833.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,02 MB
Stiahnuté: 348×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2011

VZN č. 1/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža

12011-o-nakladan-s-njomnmi-bytmi-na-zem-obce-ia_22258.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,92 kB
Stiahnuté: 413×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2011 o nakaladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

22011-o-nakaladan-s-komunlnymi-odpadmi-a-drobnmi-stavebnmi-odpadmi_11634.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 830,36 kB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

32011-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_29635.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 250 kB
Stiahnuté: 269×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2010

VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

12010-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_31598.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 246 kB
Stiahnuté: 252×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2010 Prevádzkový poriadok pohrebísk – zmena

22010-prevdzkov-poriadok-pohrebsk---zmena_47091.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 82,5 kB
Stiahnuté: 337×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2009

VZN č. 1/2009 o zmene všeobecne záväzného nariadenia č.1/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Iža

12009-o-zmene-veobecne-zvznho-nariadenia-12006-o-vyhraden-miest-na-umiestovanie-volebnch-plagtov-a-inch-nosiov-informci-poas-volebnej-kampane-na-zem-obce-ia_87837.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Iža

22009-o-poskytovan-socilnych-sluieb-o-spsobe-a-vke-hrad-za-socilne-sluby-na-zem-obce-ia_16007.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 97,5 kB
Stiahnuté: 295×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 1

22009-prloha--1_22568.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 134 kB
Stiahnuté: 346×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 2

22009-prloha--2_81771.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 131 kB
Stiahnuté: 223×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 4

22009-prloha--4_62839.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB
Stiahnuté: 296×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 5

22009-prloha--5_23251.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 278×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2009 príloha č.3

22009-prloha--3_15793.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 208×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

32009-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_78086.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 239 kB
Stiahnuté: 264×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Iža

42009-o-uren-vky-dotcie-na-prevdzku-a-mzdy-na-diea-materskej-koly-a-iaka-kolskch-zariaden-so-sdlom-na-zem-obce-ia_79688.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51 kB
Stiahnuté: 263×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2008

VZN č. 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža

12008-o-nakladan-s-njomnmi-bytmi-na-zem-obce-ia_90251.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB
Stiahnuté: 425×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2008 ktorým sa mení VZN č.1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

22008-ktorm-sa-men-vzn-12003-o-poskytovan-opatrovateskej-sluby-a-o-hradch-za-opatrovatesk-slubu_59208.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27,5 kB
Stiahnuté: 301×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2008 o vyhlásení záväznej časti územného plánu

32008-o-vyhlsen-zavznej-asti-zemnho-plnu_57853.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27,5 kB
Stiahnuté: 271×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2008 príloha č. 1

32008-prloha--1_88222.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,77 kB
Stiahnuté: 238×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

42008-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_3136.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 239 kB
Stiahnuté: 247×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2007

VZN č. 1/2007 o držaní psov na území obce Iža

12007-o-dran-psov-na-zem-obce-ia_61668.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Stiahnuté: 268×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2007 - Cenník

22007-cennk_23194.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 22,5 kB
Stiahnuté: 197×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2007 Prevádzkovatelia

22007-prevdzkovatelia_51644.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 20 kB
Stiahnuté: 268×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk

22007-prevdzkov-poriadok-pohrebsk_86863.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 70 kB
Stiahnuté: 347×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2007 Stavebné úpravy

22007-stavebn-pravy_28562.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 20,5 kB
Stiahnuté: 204×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

32007-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_45833.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB
Stiahnuté: 223×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2007 o zmene VZN č.2/2005 o určení školských obvodov

42007-o-zmene-vzn-22005-o-uren-kolskch-obvodov_81762.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 24,5 kB
Stiahnuté: 204×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 5/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

52007-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_54343.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 272 kB
Stiahnuté: 221×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2006

VZN č. 1/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane

12006-o-vyhraden-miest-na-umiestovanie-volebnch-plagtov-a-inch-nosiov-informci-poas-volebnej-kampane_18319.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 207×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2005

VZN č. 2/2005 o určení školských obvodov

22005-o-uren-kolskch-obvodov_18517.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB
Stiahnuté: 246×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2005 o určení školských obvodov – Zmena

32005-o-uren-kolskch-obvodovl---zmena_31822.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25,5 kB
Stiahnuté: 240×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2005 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

42005-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_429.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 134 kB
Stiahnuté: 247×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2004

VZN č. 1/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

12004-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-drobn-stavebn-odpady_64521.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 130 kB
Stiahnuté: 245×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2004 o prevádzkovom poriadku cintorína

22004-o-prevdzkovom-poriadku-cintorna_30222.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58,5 kB
Stiahnuté: 203×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 2003

VZN č. 1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

12003-o-poskytovan-opatrovateskej-sluby-a-o-hradch-za-opatrovatesk-slubu_69964.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39 kB
Stiahnuté: 250×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 2/2003 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

22003-o-nakladan-s-komunlnymi-odpadmi-a-s-drobnmi-stavebnmi-odpadmi_76002.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 3/2003 o miestnych poplatkoch

32003-o-miestnych-poplatkoch_58759.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71,5 kB
Stiahnuté: 316×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 4/2003 o dani z nehnuteľnosti

42003-o-dani-z-nehnutenosti_90594.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 75 kB
Stiahnuté: 242×
Vložené: 4. 12. 2018

Rok 1998

VZN č. 5/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

51998-o-podmienkach-predaja-vrobkov-a-poskytovania-sluieb-na-trhovch-miestach_11078.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 322,76 kB
Stiahnuté: 269×
Vložené: 4. 12. 2018

VZN č. 6/1998 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre priležitostné trhy

61998-ktorm-sa-vydva-trhov-poriadok-pre-prileitostn-trhy_11203.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 343,55 kB
Stiahnuté: 265×
Vložené: 4. 12. 2018