Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN

Rok 2023

VZN č. 1/2023 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia

VZN_1_2023 o sume uhrady za socialnu sluzbu, sposobe jej urcenia a platenia_final verzia na zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,03 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 14. 7. 2023

VZN č. 2/2023 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Iža

navrh VZN_2_2023 prevadzkovy poriadok pohrebiska_final verzia na zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,56 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 14. 7. 2023

VZN č. 3/2023 ktorým sa vydáva Trhový poriadok obce Iža

vzn 3_2023 trhovy poriadok_final verzia na zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,78 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 14. 7. 2023

VZN č. 4/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Iža

vzn 4_2023 urcenie vysky ciatocnej uhrady nakladov zs ms jedalen schvalena verzia na zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,63 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 29. 12. 2023

VZN č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

VZN_5_23 miestne dane_final verzia na zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,68 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 29. 12. 2023

Rok 2022

VZN č. 1/2022 o obecnej polícii

VZN_1-2022_o obecnej polícii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,18 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 29. 3. 2022

VZN č. 2/2022 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia

VZN_2_2022 o sume úhrady za sociálnu službu, spúôsobe jej určenia a platenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,31 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 7. 9. 2022

VZN č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda

VZN_3_2022 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 782,21 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 14. 10. 2022

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

VZN_4_22 miestne dane_kon.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 770,58 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 16. 12. 2022

Rok 2021

VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 1/2018 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža

VZN_2_2021 Zmena VZN č_1_2018 o nakladaní s KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 507,58 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 28. 9. 2021

VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Iža

VZN_3_2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,26 kB
Stiahnuté: 190×
Vložené: 28. 9. 2021

VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

VZN_4_21 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 752,75 kB
Stiahnuté: 214×
Vložené: 16. 12. 2021

VZN č. 5/2021 o o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Iža

VZN_5_2021_Dotacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 605,42 kB
Stiahnuté: 181×
Vložené: 16. 12. 2021

VZN č. 6/2021 ktorým sa mení a dopľňa VZN č.1/2018 o nakladaníí s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža

VZN_6_2021 Zmena VZN č_1_2018 o nakladaní s KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 523,95 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 16. 12. 2021

VZN č.1/2021 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 3/2008 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE IŽA

VZN_1_21 Zmeny a doplnky ÚP č_1_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 449,38 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 31. 3. 2021

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

VZN_1_20 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 740,8 kB
Stiahnuté: 352×
Vložené: 15. 12. 2020

Rok 2019

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

VZN_4_19 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 741,36 kB
Stiahnuté: 558×
Vložené: 18. 11. 2019

VZN č.2/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi

VZN_2_19 o nakladaní s nájomnými bytmi_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,54 kB
Stiahnuté: 620×
Vložené: 4. 3. 2019

VZN č.3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školstve a školských zariadeniach obce Iža

VZN_3_19 o výške príspevkov na čiast_úhradu stravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 679,46 kB
Stiahnuté: 376×
Vložené: 16. 8. 2019
Zobrazené 1-20 z 89