Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Interreg

Zobrazené 121-150 z 155
Pozvánka

Pozvánka - Súťaž vo varení/ Ižiansky štrúdľový festival/ 7. septembra 2019

Dátum: 7. 8. 2019

Srdečne Vás pozývame na súťaž vo varení špecialít z bravčového kolienka, ktorá sa uskutoční v našej obci v rámci Ižianskeho štrúdľového festivalu dňa 7. septembra 2019. Účastnícky poplatok je 10 €. Pre každé súťažiace družstvo zabezpečíme bravčové koleno a palivové drevo. Prihlásiť sa môžete do 31. augusta 2019 u Csilly Broczkej na telefónnom čísle 0911 493 751 alebo u Ingrid Tamásovej na telefónnom čísle 0918 556 059. Každého srdečne očakávame.

Dom Komfort

Čistenie a revízia komínov - Kominárstvo Dom Komfort

Dátum: 22. 7. 2019

Oznamujeme obyvateľom, že 1. a 2. augusta (štvrtok,piatok) Kominárstvo Dom Komfort zabezpečí ročnú revíziu komínov a odborný servis plynových kotlov.
V prípade záujmu môžete kontaktovať priamo firmu podľa oranžového papiera, ktorý ste dostali do poštových schránok, alebo cez telefónne číslo : 0907 800 690.

Zber, separácia a recyklácia použitých batérie a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Dátum: 20. 6. 2019

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Deň detí

DEŇ DETÍ - 1. júna 2019

Dátum: 29. 5. 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Iža Vás srdečne pozýva na podujatie Deň detí, ktoré sa uskutoční v sobotu, dňa 1. júna 2019 so začiatkom o 15:00 hodine v budove Základnej školy Károlya Dömeho. Každého srdečne očakávame.

Zber použitého šatstva

Zber použitého šatstva - 9-11. mája 2019

Dátum: 6. 5. 2019

V našej obci opäť organizujeme v Obecnom dome zber použitého šatstva, ktoré bude následne odovzdané odkázaným spoluobčanom. Zber sa uskutoční 9-10. mája 2019 od 17:00 do 19:00 hodiny, záujemcovia o prevzatie sa môžu hlásiť 11. mája 2019 od 09:00 do 12:00 hodiny.

Zrušený

Oznámenie - Zrušený program

Dátum: 3. 5. 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Iža oznamuje, že XXIX. Jazdecký deň / 4.mája 2019/ sa neuskutoční z dôvodu očakávaného nepriaznivého počasia. Za porozumenie Vám ďakujeme.

XXIX. Jazdecký deň

Jazdecký deň . 4. mája 2019

Dátum: 23. 4. 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Iža srdečne pozýva záujemcov na XXIX. Jazdecký deň, Ktorý sa uskutoční 4. mája 2019 v sobotu so začiatkom o 10:30 hod.
Každého srdečne očakávame.

Vyčistíme spolu breh Dunaja

Vyčistime spolu breh Dunaja! - 27.4.2019 o 8:00 hod.

Dátum: 23. 4. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Iži a spoločenské organizácie obce srdečne pozývajú pri príležitosti Dňa Zeme všetkých svojich členov a záujemcov z radov obyvateľstva na veľkú spoločnú brigádu s cieľom zberu odpadu a odstránenia menších skládok na brehu rieky Dunaj. Brigáda sa uskutoční v sobotu, dňa 27. apríla 2019 so začiatkom o 8.00 hodine pred prírodným pódiom pri Dunaji. Prvých 200 dobrovoľníkov odmeníme tričkom, všetkých čaká malé občerstvenie.
Každého srdečne očakávame!

Zápis

Zápis do 1. ročníka - ZŠ Károlya Dömeho - 16-17. apríla 2019

Dátum: 12. 4. 2019

Oznamujeme rodičom, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 16-17. apríla 2019 v 1. triede základnej školy KD od 14:00 do 17:00 hodiny.

Odvoz

Odvoz papiera od rodinných domov - 9.4.2019

Dátum: 3. 4. 2019

Oznamujeme obyvateľom, že prvý odvoz papiera od rodinných domov sa uskutoční v utorok, dňa 9. apríla 2019 /v skorých raňajších hodinách/.
Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, v malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a podobne.
Prosíme občanov, aby zbieraný papier uložili do väčších kartónových krabíc, papierových vriec alebo previazali so šnúrkou a umiestnili pred domom alebo pri ceste, v žiadnom prípade nepoužívajte umelohmotné vrecia.
Ďakujeme za spoluprácu.

Plagát

Benefičný spomienkový večer Doroty Kanthovej

Dátum: 28. 3. 2019

Benefičný spomienkový večer Doroty Kanthovej
15. apríla 2019, o 17:00 hodine
Vstupné je dobrovoľné.
V programe vystúpia členovia Tria Vadkerti - Zsapka - Sipos, Athina Papadimitriu, Tibor Bertók, Zsuzsa Kalmár,
Peter Procházka, žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej a žiaci hudobného a tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Komárne.
Záštitu nad podujatím prevzali Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta Komárno,
a prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., sociologička, univerzitná profesorka a bývalá premiérka Slovenskej republiky.

Recyklačné znaky

Dátum: 25. 3. 2019

Nebuď lenivý a trieď odpad!

Jarný týždeň čistoty - 30.3.2019 - 7.4.2019

Dátum: 18. 3. 2019

30.3.2019 -7.4.2019
Systém zberu odpadu: Nadrozmerný komunálny odpad – kontajnery na konci ulice Ďatelinovej
Elektronický odpad – dvor Obecného domu
Zelený odpad - kompostáreň /počas celého roka/
Kuchynský odpad a použité jedlé oleje – dvor Obecného domu /počas celého roka/

Program Obecný správca

Dátum: 7. 3. 2019

Predstavenstvo AKS v septembri 2018 schválilo a zahájilo program Obecný správca

Ak správne triedime, svet je krajší

Ak správne triedime, svet je krajší

Dátum: 6. 3. 2019

Ak správne triedime, svet je krajší

ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.zodpovednaspolocnost.sk

Triediaca linka

Ak správne triedime, svet je krajší

Dátum: 7. 2. 2019

Ak správne triedime, svet je krajší
Váš OZV
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.zodpovednaspolocnost.sk

Systém nakladania s odpadom

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Dátum: 10. 12. 2018

Zabezpečenie združeného plnenia zákonných povinností výrobcov vyhradených výrobkov podľa zákona o odpadoch

Cestovný poriadok

Dátum: 7. 12. 2018

Cestovný poriadok s platnosťou od 9. decembra 2018

Vianoce

Vianoce

Dátum: 6. 12. 2018

Interaktívny vianočný program interpretky Réka Angyal
dňa 10. decembra 2018 /pondelok/ o 10,30 hodine
Miesto: budova MŠ v Iži
Program sa uskutoční v rámci projektu Čaro Vianoc s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Iža.
Srdečne očakávame každého záujemcu.

3. adventná tvorivá dielňa

3. adventná tvorivá dielňa

Dátum: 4. 12. 2018

Obec Iža srdečne pozýva každého záujemcu na 3. adventnú tvorivú dielňu, ktorá sa uskutoční dňa 7. decembra 2018 /piatok/ o 10,00 hodine v priestoroch ZŠ Károlya Dömeho.
Program: vyhotovenie betlehemu, vianočné ozdoby z čipky, ukážky z paličkovania.
Adventná tvorivá dielňa sa uskutoční v rámci projektu Čaro Vianoc s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Iža.
Srdečne očakávame každého záujemcu.

Odvoz papiera od domácností

Odvoz papiera od rodinných domov

Dátum: 1. 12. 2018

Oznamujeme obyvateľom, že najbližší odvoz papiera od rodinných domov sa uskutoční v pondelok, dňa 3. decembra 2018 v skorých ranných hodinách.

Sviatočný program 2018

Sviatočný program 2018

Dátum: 30. 11. 2018

2. DECEMBER – 1. ADVENTNÁ NEDEĽA
15:00 - slávnostný vianočný koncert interpretky Márie Petrás
v Rímskokatolickom kostole Sv. Michala
16:00 - rozsvietenie prvej adventnej sviečky
pred Obecným domom
9. DECEMBER – 2. ADVENTNÁ NEDEĽA
Vianočný program v Obecnom dome
14:30 - slávnostné otvorenie vianočnej výstavy a adventnej
tvorivej dielne
15:00 - interaktívna rozprávka v podaní Gyöngyi Écsi
16:00 - rozsvietenie druhej adventnej sviečky
pred Obecným domom
16:15 - adventná tvorivá dielňa a vianočný jarmok
10. DECEMBER (PONDELOK)
08:30 vianočný program interpretky Gyöngyi Écsi
v Rímskokatolickom kostole Sv. Michala
16. DECEMBER – 3. ADVENTNÁ NEDEĽA
12:00 - rozsvietenie tretej adventnej sviečky
pred Obecným domom
23. DECEMBER – 4. ADVENTNÁ NEDEĽA
Vianoce pre všetkých v Obecnom dome
15:00 - vystúpenie škôlkarov a žiakov základnej školy,
program miestnych spoločenských organizácii
17:00 - rozsvietenie štvrtej adventnej sviečky
pred Obecným domom

2. adventná tvorivá dielňa

2. adventná tvorivá dielňa

Dátum: 26. 11. 2018

Obec Iža srdečne pozýva každého záujemcu na 2. adventnú tvorivú dielňu, ktorá sa uskutoční dňa 30. novembra 2018 (piatok) o 10,00 hodine v priestoroch Základnej školy KD v Iži.
Program: vyhotovenie vianočných ozdôb z papiera, textilu a korálok.
Adventná tvorivá dielňa sa uskutoční v rámci projektu Čaro Vianoc s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Iža.
Srdečne očakávame každého záujemcu.

Vianočný kncert

Vianočný koncert Márie Petrás interpretky ľudových piesní

Dátum: 22. 11. 2018

dňa 2. decembra 2018 (nedeľa) o 15,00 hodine v rk. kostole Sv. Michala v Iži
Účinkujú:
Alina Petrás /spev/
Róbert Kerényi / píšťala, kaval/
Krisztián Kiss /koboz/
Koncert sa uskutoční v rámci projektu Čaro Vianoc s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Iža

Adventná tvorivá dielňa

Pozvánka - Čaro Vianoc - 1. adventná tvorivá dielňa

Dátum: 21. 11. 2018

Obec Iža srdečne pozýva každého záujemcu na 1. adventnú tvorivú dielňu, ktorá sa uskutoční dňa 23. novembra 2018 v piatok o 10.00 hod. v priestoroch Základnej školy Károlya Dömeho v Iži. Účastníci si môžu vyhotoviť vianočné ozdoby z pálky, kukuričného šúpolia a slamy.
Adventná tvorivá dielňa sa uskutoční v rámci projektu Čaro Vianoc s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Iža.
Srdečne očakávame každého záujemcu.

Egypt dar Nílu

Egypt dar Nílu

Dátum: 13. 11. 2018

Výstava zo súkromnej zbierky Jána Hertlíka
9.11.2018-30.4.2019
Rímské a národopisné múzeum Kelemantia

Vianočné tvorivé dielne

Vianočné tvorivé dielne

Dátum: 12. 11. 2018

Vianočné tvorvé dielne

pre ZŠ s MŠ Károlya Dömeho v Iži

v Rímskom a národopisnom múzeu Kelemantia v Iži

Tvorivé dielne sa uskutoční v rámciprojektu Čaro Vianoc

s finančnou podporou Nitriankeho samosprávneho kraja

a obce Iža.

Program:

23. novembra 2018 - vyhotovenie vianočných ozdôb /slama, šúpolie, pálka/

30. novembra 2018 - vyhotovenie vianočných ozdôb /papier, textil, filc, korálky/

07. decembra 2018 - vyhotovenie betlehemu z prírodných materiálov, paličkované vianočné ozdoby

Tekvičkové rodinné popoludnie

Tekvičkové rodinné popoludnie

Dátum: 21. 10. 2018

KEDY: 28. októbra 2018, nedeľa od 14:45
KDE: Iža, Obecný dom
Program:
„Najstrašidelnejšia tekvica“ – súťaž vo vyrezávaní tekvíc Farby a chute jesene, torta Maďarska
od 16:30 predstavenie Kis-Dunamenti Rockszínház s názvom „Itthon vagy“
Organizátor: Obecné zastupiteľstvo obce Iža

Egypt - Dar Nílu

Egypt - Dar Nílu

Dátum: 19. 10. 2018

Otvorenie vernisáže

Domáce násilie 1

Domáce násilie

Dátum: 24. 9. 2018

STOP skrytému domácemu násiliu

Zobrazené 121-150 z 155