Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Interreg

Zobrazené 91-120 z 155
Aj s našou obcou už môžete komunikovať cez mobilnú aplikáciu

Aj s našou obcou už môžete komunikovať cez mobilnú aplikáciu

Dátum: 3. 12. 2020

Čokoľvek potrebné si môžete od novembra tohto roku vybaviť na našej obci aj bez nutnosti, aby ste nás museli fyzicky na úrade navštíviť. Bez ohľadu na to, či potrebujete podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, zaregistrovať si psa, či požiadať o zbernú nádobu na komunálny odpad, všetko môžete urobiť online cez mobil vďaka aplikácii mID.

Naša obec totiž využíva informačný systém DCOM, ktorý od novembra tohto roka občanom všetkých zapojených samospráv ponúka túto aplikáciu pre smartfóny zadarmo. Vďaka tomu môžete aj vy komunikovať s našim úradom a riešiť svoju agendu elektronicky aj bez toho, aby ste mali aktivovanú schránku na portáli slovensko.sk.

mID je k dispozícii na zariadeniach s operačným systémom Android a iOS a je publikovaná v ich aplikačných obchodoch Google Play a App Store. V obchodoch ju nájdete pod názvom mID Slovensko. Prevádzkuje ju združenie DEUS, ktorého zakladateľmi sú Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Ministerstvo financií SR. Pripravená teda bola priamo v spolupráci so zastupiteľmi miest a obcí

„Aj pandémia koronavírusu nám ukázala, aké dôležité sú online služby samospráv. ZMOS však digitalizáciu obecných a mestských úradov podporuje dlhé roky. Vždy sme si uvedomovali, akou bariérou pri ich využívaní je nízke rozšírenie aktívnych elektronických občianskych preukazov na Slovensku. Preto sme sa snažili dosiahnuť, aby táto bariéra padla a so svojou obcou mohlo online komunikovať čo najviac ľudí. Aplikáciou mID sa nám tento cieľ darí naplniť, keďže tá nielenže nahrádza elektronický občiansky preukaz, ale online služby samospráv prenáša priamo do smartfónu. Sme presvedčení, že už počas druhej vlny pandémie COVID-19 mID výrazne zjednoduší život občanov, ako aj zapojených samospráv,“ hovorí Michal Kaliňák (ZMOS).

mID totiž dokáže elektronický občiansky preukaz nahradiť v dvoch rozhodujúcich rovinách: nielen pri prihlasovaní sa používateľa do systému, ale aj pri podpisovaní digitálnych formulárov. Aplikáciu stačí aktivovať a následne už autentifikácia používateľa prebieha buď nasnímaním QR kódu a zadaním PIN na telefóne, alebo sa všetko udeje automaticky priamo v mobilnom prostredí. Elektronické dokumenty je možné cez aplikáciu priamo nielen odosielať, ale ich aj prijímať prostredníctvom osobnej zóny v informačnom systéme DCOM.

Ak chcete o nej a jej službách vedieť viac, navštívte portál www.vybavzmobilu.sk. Na tejto stránke nájdete aj návody a potrebné kontakty, ak by ste potrebovali s čímkoľvek pomôcť. Sledovať môžete aj Facebook stránku a YouTube kanál pod názvom mID – tvoje mobilné ID, kde sa taktiež dozviete praktické informácie.


Cestovný poriadok od 13.12.2020

Dátum: 1. 12. 2020

Cestovný poriadok autobusovej dopravy s platnosťou od 13.decembra 2020

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž - Vianočná pohľadnica

Dátum: 16. 10. 2020

Starosta obce Iža, Ing. István Domin vyhlasuje výtvarnú súťaž pre všetky ižianske deti vo veku do 15 rokov s tematikou vytvorenia obecnej vianočnej pohľadnice.
Súťažné práce s vianočnými motívmi je možné odovzdať na Obecnom úrade do 16. novembra 2020.
Na zadnú stranu prác uveďte meno, priezvisko, vek, bydlisko a prípadne telefonický alebo e-mailový kontakt autora.
Diela je možné vytvoriť ľubovoľnou technikou /maľba, kresba, koláž,../.
Súťažné práce vraciame len na požiadanie. Zaslaním prác autor a jeho zákonný zástupca súhlasia so zverejnením na výstavách a propagačných materiáloch.

Informácie pre občanov - Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Dátum: 14. 10. 2020

Od 26.10.2020. bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinností registrácie vo vybraných obciach na celom území Slovenska. Chovateľom, ktorí si nesplnili povinnosť registrácie chovu, bude vydané opatrenie a po jeho nesplnení sa pristúpi k udeľovaní sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

Povinnosť registrácie chovu ošípaných
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti - nekomerčné chovy
Tlačivá:
- Registrácia chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
- Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
- Predaj ošípanej na domácu spotrebu

Týždeň čistoty - 10.10.2020 - 18.10.2020

Dátum: 5. 10. 2020

Týždeň čistoty
10.10.2020-18.10.2020
Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
- zelený odpad – Kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský odpad a použité jedlé oleje – Dvor Obecného úradu /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín a v sobotu /10.10.2020, 17.10.2020/ od 8:00 do 14:00 hod.. Uloženie stavebného odpadu je spoplatnený. Stavebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!

Brigáda

Brigáda na skrášlenie priestorov dvora školy - 19.9.2020 od 9:00 hod.

Dátum: 17. 9. 2020

ZŠ s MŠ Károlya Dömeho oznamuje, že v sobotu, dňa 19.9.2020 v čase od 9.00 – 12.00 hod. organizuje brigádu na skrášlenie priestorov dvora školy. Obraciame sa na všetkých rodičov, starých rodičov, bývalých žiakov a priateľov školy so žiadosťou o pomoc, aby sme spoločne zvládli úpravu školského dvora.
Prosíme každého, kto má možnosť, aby si priniesol rukavice, nožnice a pílu na strihanie konárov, štetce na maľovanie lavičiek, rýľ, lopatu, hrable.
Za Vašu pomoc Vám budeme veľmi vďační, a to najmä Vaše deti, ktorým chceme spríjemniť čas, strávený na škole – aby sa vzdelávali v krajšom a príjemnejšom prostredí.
Všetkých Vás srdečne očakávame!!!!

Ćistenie komínov

Čistenie a revízia komínov - Kominárstvo Dom Komfrot

Dátum: 9. 7. 2020

Oznamujeme obyvateľom, že 16. júla 2020 (štvrtok) Kominárstvo Dom Komfort zabezpečí ročnú revíziu komínov a odborný servis plynových kotlov.
V prípade záujmu môžete kontaktovať na tel.č.: 0907 800 690, 0915 167 317

Egypt dar Nílu -TD

Egypt dar Nílu - TD

Dátum: 18. 6. 2020

Egypt dar Nílu
tvorivá dielňa pre deti školského veku 10-15 r.
20-22. júla 2020 od 8.30 do 16:00 hod. v Rímskom a národopisnom múzeu Kelemantia v Iži

Týždeň čistoty - 13.6.2020-21.6.2020

Dátum: 9. 6. 2020

Týždeň čistoty
13.6.2020 - 21.6.2020
Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
-zelený odpad – Kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský odpad a použité jedlé oleje – Dvor Obecného úradu /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín a v sobotu /13.6.2020, 20.6.2020/ od 8:00 do 14:00 hod.. Uloženie stavebného odpadu je spoplatnený. Stavebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!

Autorská výstava

Autorská výstava - Szilvia Molnár Belány, krasličkárka a Imre Molnár, keramik

Dátum: 2. 6. 2020

Autorská výstava - Szilvia Molnár Belány, krasličkárka a Imre Molnár, keramik
Výstava je otvorená od 1.6.2020 do 31.8.2020 v Rímskom a národopisnom múzeu Kelemantia v Iži.

Trieďme odpad

Trieďme odpad, oplatí sa to!

Dátum: 28. 5. 2020

Trieďme odpad, oplatí sa to!

Zápis

Zápis do 1. ročníka - ZŠ Károlya Dömeho - 16-17. apríla 2020

Dátum: 3. 4. 2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Károlya Dömeho s VJM v Iži
Oznamuje Váženým Rodičom, že zápis do 1. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 16. a 17. apríla 2020 v 1. triede základnej školy od 14,00 do 17,00 hodiny bez prítomnosti detí.Presný termín prosíme dohodnúť na tel. čísle 0905363648.
Prosíme Vážených Rodičov, aby na zápis priniesli rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 25. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Zber, separácia a recyklácia použitých batérie a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Dátum: 12. 3. 2020

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Odvoz papiera

Harmonogram zberu papiera od RD v r. 2020

Dátum: 12. 2. 2020

Oznamujeme obyvateľom, že nasledovný odvoz papiera od rodinných domov sa uskutoční v pondelok, dňa 17. februára 2020 v skorých raňajších hodinách. Prosíme Vás o včasné vyloženie kartónových krabíc alebo papierových vriec.
Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, v malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a podobne.
Prosíme občanov, aby zbieraný papier uložili do väčších kartónových krabíc, papierových vriec alebo previazali so šnúrkou a umiestnili pred domom alebo pri ceste, v žiadnom prípade nepoužívajte umelohmotné vrecia.
Harmonogram zberu papiera:
17.2.2020
15.7.2020
16.12.2020
Ďakujeme za spoluprácu.

Dom Komfort

Čistenie a revízia komínov - Kominárstvo Dom Komfrot

Dátum: 11. 2. 2020

Oznamujeme obyvateľom, že 20. a 21. februára 2020 (štvrtok,piatok) Kominárstvo Dom Komfort zabezpečí ročnú revíziu komínov a odborný servis plynových kotlov.
V prípade záujmu môžete kontaktovať priamo firmu podľa oranžového papiera, ktorý ste dostali do poštových schránok, alebo cez telefónne číslo : 0907 800 690.

Harmonogram

Harmonogram zberu plastov od RD v roku 2020

Dátum: 27. 12. 2019

Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že aj v roku 2020 pokračuje v obci Iža zber PET fliaš a iných plastov 1 x mesačne priamo od rodinných domov. Prázdne PET fľaše a iné plasty sa naďalej zbierajú do zberných vriec, ktoré sú pri každom zbere vymenené.
Do zberného vreca patrí:
- PET fľaše – plastové fľaše od nápojov,
- plastové obaly z domácej kozmetiky a chémie (HDPE, PE, PP),
- fólie a plastové tašky (LDPE, HDPE),
- viacvrstvové obaly z nápojov (Tetra Pak),
- hliníkové plechovky z nápojov
Do zberného vreca nepatrí:
- plastové obaly znečistené olejom, farbami a chemikáliami,
- zmesový komunálny odpad
Harmonogram zberu plastov v roku 2020
06.01.2020
03.02.2020
02.03.2020
13.04.2020
11.05.2020
08.06.2020
06.07.2020
03.08.2020
14.09.2020
12.10.2020
09.11.2020
07.12.2020

3. adventná nedeľa

Oslavujme spolu...

Dátum: 9. 12. 2019

dňa 15.12.2019 o 15:00 hodine pred Obecným domom.
Tradičná vianočná kapustnica, verené víno, punč a folklórny program.
Každého srdečne očakávame.

Vianočný program

Vianočný program pre žiakov ZŠ KD

Dátum: 26. 11. 2019

Vianočný program pre žiakov ZŠ KD dňa 27.11.2019 od 9,00 do 13,00 hod.

Narodil sa

Narodil sa..

Dátum: 22. 11. 2019

REPRODUKCIE DIEL ITALSKÝCH RENESANČNÝCH MAJSTROV
27.11.2019 – 6.1.2020
RÍMSKE A NÁRODOPISNÉ MÚZEUM KELEMANTIA, IŽA
Výstava sa realizovala za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Iža. Každého srdečne očakávame.

Sviatočný program 2019

Sviatočný program 2019

Dátum: 22. 11. 2019


27. NOVEMBRA 2019
09:00 - Vianočný program pre žiakov ZŠ Károlya Dömeho
v Iži v Rímskom a národopisnom múzeu Kelemantia
Vianočný koncert interpretky Krisztiny Petro
Adventná tvorivá dielňa
1. DECEMBRA 2019 – 1. ADVENTNÁ NEDEĽA
15:00 - Slávnostný vianočný koncert skupiny TINDIA
z Maďarska v Rímskokatolíckom kostole Sv. Michala
16.00 Rozsvietenie prvej adventnej sviečky
pred Obecným domom
8. DECEMBRA 2019 – 2. ADVENTNÁ NEDEĽA
Vianočný program v Obecnom dome
15:00 - Adventná tvorivá dielňa
Vianočný folklórny program pre deti
16:00 - Rozsvietenie druhej adventnej sviečky
pred Obecným domom
16:15 - Vianočný koncert interpretky Rebeky Méry
15. DECEMBRA 2019 – 3. ADVENTNÁ NEDEĽA
15:00 - Oslavujme spolu... pred Obecným domom
16:00 - Rozsvietenie tretej adventnej sviečky
pred Obecným domom
22. DECEMBRA 2019 – 4. ADVENTNÁ NEDEĽA
Vianoce pre všetkých v Obecnom dome
15:00 - Vystúpenie škôlkarov a žiakov základnej školy,
program miestnych spoločenských organizácií
Vianočná výstava z kresieb detí
17:00 - Rozsvietenie štvrtej adventnej sviečky
pred Obecným domom
Programy sa uskutočnia za finančnej podpory
Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Iža.
Účasť na podujatiach je bezplatná.
Každého srdečne očakávame.

Súťaž

Výtvarná súťaž - Vianočná pohľadnica

Dátum: 28. 10. 2019

Starosta obce Iža, Ing. István Domin vyhlasuje výtvarnú súťaž pre všetky ižianske deti vo veku do 15 rokov s tematikou vytvorenia obecnej vianočnej pohľadnice.
Súťažné práce s vianočnými motívmi je možné odovzdať na Obecnom úrade do 15. novembra 2019. Na zadnú stranu prác uveďte meno, priezvisko, vek, bydlisko a prípadne telefonický alebo e-mailový kontakt autora.
Diela je možné vytvoriť ľubovoľnou technikou /maľba, kresba, koláž,../.
Odborná komisia vyberie tri diela, ktoré budú odmenené a jedna vybraná práca sa stane tohtoročnou vianočnou pohľadnicou obce Iža. Všetky práce budú zároveň vystavené v rámci vianočného programu v múzeu Kelemantia.
Súťažné práce vraciame len na požiadanie. Zaslaním prác autor a jeho zákonný zástupca súhlasia so zverejnením na výstavách a propagačných materiáloch.

Zber použitého šatstva

Zber použitého šatstva - 18-19. októbra 2019

Dátum: 3. 10. 2019

V našej obci opäť organizujeme zber použitého šatstva, ktoré bude následne odovzdané odkázaným spoluobčanom.
Čas zberu: 18. októbra 2019 /piatok/, od 16:00 do 19:00 hodiny
Čas možného prevzatia: 19. októbra 2019 /sobota/, od 9:00 do 12:00 hodiny
Miesto: Obecný dom
Nevyhadzujte oblečenie, ktoré už nenosíte a pomôžte odkázaným!

Jesenný týždeň čistoty - 5-13.10.2019

Dátum: 1. 10. 2019

Jesenný týždeň čistoty
5.10.2019 – 13.10.2019
Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
-zelený odpad – kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský odpad a použité jedlé oleje – Dvor Obecného úradu /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín a v sobotu, 5.10.2019 od 8:00 hod. do 14:00 hodiny. Staevebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!

Informácia

Informovanie občanov - prevencia pred požiarmi

Dátum: 19. 9. 2019

Preventivár obce Iža a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, upozorňujú občanov na povinnosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane pred požiarmi raz ročne (najlepšie pred vykurovacou sezónou) skontrolovať a vyčistiť komíny a dymovody. Skontrolovať a vyčistiť komíny môžu majitelia sami, nie je potrebné volať kominárov. Upozorňujeme občanov, aby na túto povinnosť nezabudli a predišli tak prípadnému požiaru.
Ďalej upozorňujeme občanov aby dbali na zvýšenú opatrnosť pri skladovaní tuhého paliva (dreva) a iného horľavého materiálu a predišli tak prípadnému požiaru. Za spoluprácu Vám ďakuje.

Separácia

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Dátum: 18. 9. 2019

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Odvoz

Odvoz papiera od RD - 11.septembra 2019

Dátum: 6. 9. 2019

Oznamujeme obyvateľom, že nasledovný odvoz papiera od rodinných domov sa uskutoční v stredu, dňa 11. septembra 2019 v skorých raňajších hodinách. Prosíme Vás o včasné vyloženie kartónových krabíc alebo papierových vriec.
Prosíme občanov, aby zbieraný papier uložili do väčších kartónových krabíc, papierových vriec alebo previazali so šnúrkou a umiestnili pred domom alebo pri ceste, v žiadnom prípade nepoužívajte umelohmotné vrecia.
Ďakujeme za spoluprácu.

Pozvánka

Výstava - Sympózia Bokroš V.

Dátum: 3. 9. 2019

Občianske združenie DunArt Vás srdečne pozýva na otvorenie umeleckých diel sympózia Bokroš V.
Miesto: predsieň Obecného domu
Dátum: 4.9.2019 o 18:30 hod. Výstavu hodnotí Katalin T.Nagy umelecký historik.
Spoluúčinkujú spevácky zbor Búzavirág a účastníci sympózia.
Uskutočnenie výstavy podporovali: Dumet spol s.r.o. a samospráva obce Iža.
Výstava potrvá do 15.9.2019.
Každého srdečne očakávajú.

Poz

Štrúdľový festival Iža - 7. septembra 2019

Dátum: 30. 8. 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Iža Vás srdečne pozýva na Ižiansky štrúdľový festival, ktorý sa uskutoční dňa 7. septembra 2019 na námestí pred Obecným domom.
Každého srdečne očakávame.

Správne triedenie

Ak správne triedime, svet je krajší

Dátum: 13. 8. 2019

Nápojové kartóny
Vhodením odpadu do správneho kontajnera aj Vy prispievate k čistote svojho okolia a našej krajiny.
Patria sem: zošliapnuté použité nápojové kartóny / od mliečných výrobkov, ovocných nápojov, vína, kávy/
Nepatria sem: obaly so zvyškami nápojov

Zobrazené 91-120 z 155