Navigácia

Obsah

Jarný týždeň čistoty

Typ: ostatné
Obecné zastupiteľstvo v Iži dáva na vedomie obyvateľom, že od 30. marca do 7. apríla 2019 opäť organizuje jarný týždeň čistoty. Odpad, okrem opotrebovaných pneumatík a komunálneho a nebezpečného odpadu, môžete bezplatne vyniesť na miesto bývalého smetiska na konci ulice Ďatelinovej.
Zelený odpad zo záhrad a konáre je potrebné uložiť do vyhradeného dvora kompostárne. Tento odpad nesmie obsahovať tvrdé, nekompostovateľné zvyšky. V prípade uloženia zeleného odpadu si môžu záujemcovia z kompostoviska bezodplatne odviezť kompost.
Prosíme obyvateľov, aby pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!


Vytvorené: 27. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2019 14:02
Autor: Správca webmaster