Navigáció

Tartalom

Vissza

Európai parlamenti választások 2024. június 8-án

Európai parlamenti választások 
2024. június 8-án

választások kihirdetése 

***


Tájékoztatás a választópolgárok részére

Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

Tájékoztatás a választópolgárok részére

I

A választások időpontja

Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2024.06.08-án szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tartanak.

II

Választójog

A Szlovák Köztársaság területén zajló európai parlamenti választásokon a Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára jogosult választani, aki állandó lakóhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, és legkésőbb a választások napján betölti 18. életévét, valamint az Európai Unió más tagországainak állampolgárai, akik állandó lakóhellyel rendelkeznek a Szlovák Köztársaság területén, és legkésőbb a választások napján betöltik 18. életévüket. A Szlovák Köztársaság területén az európai parlamenti választásokon a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára isjogosult választani, aki nem rendelkezik állandó lakóhellyel a Szlovák Köztársaság területén, sem az Európai Unió más tagországa területén, legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét, és a választások napján a Szlovák Köztársaság területén tartózkodik. Az európai parlamenti választáson mindenki csak egy tagországban adhatja le szavazatát. Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében.

III

Választhatóság joga

Az Európai Parlament képviselőjévé választható

- az a szlovák állampolgár, aki legkésőbb a választások napján betölti a 21. életévét, és állandó lakóhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén,

- más uniós tagállam állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betölti a 21. életévét, akit nem fosztottak meg a választhatóság jogától az állampolgársága szerinti uniós tagállamban, és állandó lakóhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén. Az Európai Parlament képviselőjelöltjeként ugyanazon a választáson csak az Európai Unió egy tagországában lehet indulni.

Nem választható az,

- aki szabadságvesztés büntetését tölti,

- akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek és a hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesítették,

- akinek cselekvőképességét korlátozták.

IV

Más uniós tagállam állampolgárának bejegyzése a választói névjegyzékbe

Más uniós tagállam állampolgárát, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkezik saját kérelme és nyilatkozata alapján az állandó lakóhelye szerinti község jegyzi be a választói névjegyzékbe. A kérelmet a nyilatkozattal együtt a választások előtt legkésőbb 40 nappal kell benyújtani, (legkésőbb 2024 04. 29-ig), ellenkező esetben a választói névjegyzékbe való bejegyzés joga megszűnik. Az a választópolgár, aki az európai parlamenti választásokra vonatkozóan az Európai Unió más tagállamában és egyúttal a Szlovák Köztársaságban is kéri a választói névjegyzékbe való bejegyzését, szabálysértést követ el, amely miatt 100 eurós bírsággal sújtható.

** *

További információk az európai parlamenti választásokról a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának weboldalán érhetők el: https://www.minv.sk/?volby-ep

Kifüggesztve: 21. 2. 2024

Levétel dátuma: 8. 6. 2025

Felelős: Správca webmaster

Vissza