Tartalom

Látnivalók

A Duna partján, nem messze a szivattyútelep épületétől található egy boltíves tartószerkezetű hidacska.A hídról az hírlik, hogy a török időkből való, jelenlegi megnevezése “Török híd”. Ma is jó műszaki állapotban van.

híd

A katolikus templom mellett álló, az I. világháborúban elesettek emlékművétől harminc lépésnyire nyugatnak egy süttői vörös márvány talapzaton áll Nepomuki Szent János szobra, homokkőből.

szent jános szobor

A falu végén az út bal oldalán áll a valamikori Persei-hengermalom, melyet 1939-ben Persei Lajos építtetett. Ma az épület nagy része le van bontva, az épen maradt rész pedig raktárul szolgál.

Párkány felé haladva, a főút bal oldalán ásványvíz forrás található, amely kis pavilonnal van fedve és 220 méter mély furatból tör elő.

forrás

A Zöld béka vendéglő előtt állt az 1997-es Hídverő napok emlékére állított Kopjafa, Nagy János alkotása. A Kopjafa idővel megrongálódott és veszélyessé vált, ezért 2014-ben el lett távolítva. 

kopjafa

A temető református részén a múltban kiskerítéssel elkülönített bozótos-fás terület volt tálható, mely országosan védett Baglyos rezervátum volt és szakértő szerint közel 200 bagoly menedékeként szolgált. A területen való megnövekedett forgalom következményeképp a baglyok másn nem azonosított területre költözlek, valamint ezután az eredeti rezervátum növényzete is eltávolításra került.

A temető a katolikus, az evangélikus és a református egyházak hívőinek egyaránt szolgál. Tisztításakor megőrizték a régi kőkereszteket, ezeket a jobb és bal oldali fasor közé komponálták. A Kurucz Nándor tervezte halottasház épülete az előtérben áll.

A temető kiemelkedő pontja a Kurucz család kiskápolnája, a Géza-kápolna.Balra tőle Nagy János alkotása Kurucz Lujza sírján.

kápolna

A kápolna mögött, a temető legmagasabb pontján található a főkereszt, előtte a helyi papok sírjaival. Nádai Kálmán izsai plébános (1884-1956), Jánoki Károly lelkész (1782-1840). Maga a főkereszt süttői vörös márványból készült 1788-ban, barokk stílusban. Öntöttvas korpusza újabb eredetű.

Mint érdekességet meg kell említeni az izsai temető fehérre festett fakeresztjeit. Máshol aligha találkozunk ilyen, háromszögletű tetőcskével lefedett, egyforma síremlékekkel.

A temető másik főkeresztje szintén süttői vörös márványból készült, öntöttvas korpusszal, ezzel a felirattal: “Készíttette Pongrácz Ferenc plébános 1878-ban”.

 

KopjafaA Zöld béka vendéglő élőtt áll a 2017-es Hídverő napok emlékére állított Kopjafa, Felszegi Sándor székelyudvarhelyi (Románia) fafaragó alkotása.Megelőzőleg ezen a helyen Nagy János 1997-es Hídverő napok emlékére állított kopjafája állt, mely idővel megrongálódott, ezért 2014-ben el lett távolítva.

 

SzékelykapuA községi hivatal előtt 2018-ban felállított faragott székelykapu Felszegi Sándor székelyudvarhelyi (Románia) fafaragó alkotása.