Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Povinné zverejňovanie

01 Právomoci, kompetencie a organizačná štruktúra

02 Stále zverejňované informácie

03 Stránkové dni a úradné hodiny

04 Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

05 Informácia o podávaní opravných prostriedkov a a súdne preskúmavanie

06 Prehľad predpisov a pokynov

07 Sadzobník správnych poplatkov

08 Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

09 Účasť na zasadnutí a výpis hlasovania poslancov

                                                                                               2017

                                                                                               2018

                                                                                               2019         

                                                                                               2020 (604.98 kB)

                                                                                               2021 (515.45 kB)

                                                                                               2022 (333.81 kB)

20 Plán kontrolnej činosti hlavného kontrolóra obce Iža na 2. polrok 2022 (186.27 kB)

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby