Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérie a akumulátorov

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce.
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Zber, separácia a recyklácia použitých batérie a akumulátorov

Dátum vloženia: 12. 3. 2020 14:32
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 8. 2020 15:58
Autor: Správca webmaster