Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Týždeň čistoty - 10.4.2021. - 18.4.2021

Tyzden cistoty

Týždeň čistoty - 10.4.2021. - 18.4.2021

Týždeň čistoty
10.4.2021. - 18.4.2021
Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
- zelený odpad – Kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský odpad, použité jedlé oleje – Dvor Obecného úradu /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín a v sobotu /10.4.2021, 17.4.2021/ od 8:00 do 14:00 hod.. Uloženie stavebného odpadu je spoplatnený. Stavebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!

Tyzden cistoty

Dátum vloženia: 8. 4. 2021 13:41
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 4. 2021 11:44
Autor: Správca webmaster