Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Jesenný týždeň čistoty - 7.10.23 - 15.10.2023

tyzden cistoty

Jesenný týždeň čistoty
7.10.23 - 15.10.2023

Jesenný týždeň čistoty  
7.10.23 - 15.10.2023

Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
- zelený odpad – Kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský bioodpad, použité jedlé oleje – vo dvore Obecného úradu a nájomných bytov /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť LEN na skládku TKO REKO počas otváracích hodín a v sobotu /07.10.2023 a 14.07.2023/v čase od 08:00-12:00 hod.. Uloženie stavebného odpadu je spoplatnený. Stavebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!

tyzden cistoty

Dátum vloženia: 2. 10. 2023 14:14
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 10. 2023 8:42
Autor: Správca webmaster