Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Jarný týždeň čistoty - 2.4.2022 - 10.4.2022

tyzden cistoty

Jarný týždeň čistoty
2.4.2022 - 12.4.2022

Jarný týždeň čistoty
2.4.2022-10.4.2022
Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
- zelený odpad – Kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský bioodpad, použité jedlé oleje – vo dvore Obecného úradu a nájomných bytov /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín . Uloženie stavebného odpadu je spoplatnený. Stavebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!

tyzden cistoty

Dátum vloženia: 29. 3. 2022 9:17
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 10. 2022 10:53
Autor: Správca webmaster