Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Ižiansky štrúdľový festival 2021

Ižiansky štrúdľový festival 2021

27. až 29. augusta 2021

Cezhraničné úspechy

V záujme zveľaďovania cestovného ruchu sa spojili organizácie z Hornej zeme a z Maďarska.

Na slovensko-maďarskej hranici započala ďalšia úspešná rozvojová iniciatíva – maďarská obec Almásfüzitő, občianske združenie Kelemantia, Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ a obec Iža spoločne realizujú projekt s názvom „Po stopách Rimanov“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/237) v obciach ležiacich na opačných brehoch Dunaja – v Iži a v Almásfüzitő.

Cieľom je zachovávanie a popularizácia maďarskej kultúry a tradícií, rozvoj cestovného ruchu a v neposlednom rade rozvíjanie cezhraničných vzťahov.

V záujme dosiahnutia stanovených mét dôjde k organizácii viacerých podujatí: Štrúdľového festivalu v Iži, Dňa detí, slávnosti ohňa, ako aj oslavy vína a hrozna v obci Almásfüzitő.

Súčasťou projektu je však aj turistické školenie miestnych obyvateľov a vydanie spoločnej turistickej propagačnej publikácie, ktorá predstaví miestnu históriu, atrakcie, turistické klenoty, zaujímavosti a programové ponuky v záujme zabezpečenia jednoduchšej orientácie pre prichádzajúcich turistov.

Partneri stavajú projekt na existujúcich možnostiach, aby prilákali širšiu verejnosť, rozvíjali kultúrnu a kreatívnu turistiku. Výsledkom projektu bude vytvorenie turistických programov vhodných na šírenie vedomostí, zábavy a aktívneho oddychu, ktoré budú zodpovedať historickým, kultúrnym a prírodným danostiam pohraničného regiónu, imidžu oblasti a existujúcim atrakciám.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Turistická publikácia a školenie miestnych obyvateľov

V záujme zveľaďovania cestovného ruchu sa spojili organizácie z Hornej zeme a z Maďarska.

Do publikácie spoločnej turistickej publikácie a užitočných vzdelávacích materiálov sa zapojili maďarská obec Almásfüzitő, občianske združenie Kelemantia, Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ a obec Iža, realizujúc cezhraničný projekt s názvom „Po stopách Rimanov“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/237).

1000 výtlačkov dvojjazyčnej turistickej publikácie vo formáte A5 bude slúžiť na predstavenie podujatí, príležitostí, prírodných klenotov a programovej ponuky v obciach Iža a Almásfüzitő, ako aj v ich bezprostrednom okolí. Cieľom materiálov zameraných na vzdelávanie miestnych obyvateľov zasa spočíva v tom, aby tunajší ľudia disponovali aktuálnymi a presnými informáciami v záujme informovania zvedavých turistov prichádzajúcich do regiónu, aby mohli predstaviť históriu, atrakcie, znamenitosti, podujatia a programové ponuky obcí Iža, Almásfüzitő, ako aj severného a južného Komárna. Školenie bude prebiehať v obci Almásfüzitő, jeho výsledkom bude 20 vyškolených miestnych hostiteľov z pohraničného regiónu.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním vo výška 49 900,94 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Štrúdľový festival v Iži

Obec Iža sa rozlúči s letom Štrúdľovým festivalom.

V rámci projektu „Po stopách Rimanov“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/237) sa v dňoch 27. až 29. augusta 2021 uskutoční ižiansky Štrúdľový festival na námestí pred miestnym obecným úradom.

Stredobodom podujatia je tradičná ižianska štrúdľa, organizátori si však pre návštevníkov pripravili bohatý program. Očakávať ich bude súťaž vo varení, sedliacka olympiáda, rozmanité koncerty, pestrý detský program, predstavenie Rímskych tradicionalistov, remeselné dielne, hladkanie zvierat či tombola.

Účasť na podujatí realizovanom v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude bezplatná. Všetkých záujemcov s radosťou očakávame!

 

Ižiansky Štrúdľový festival vyvolal obrovský záujem

Davy nadšených ľudí, preplnené rady, tisícky štrúdlí a ešte viac návštevníkov – takto by sme mohli popísať ižiansky Štrúdľový festival.

Ten sa konal v dňoch 27. až 29. augusta 2021 v Iži, pred obecným úradom. V prvý deň podujatia – v piatok – mohli záujemcovia navštíviť hudobné čísla Elán Forever, Pétera Emmera a Aylen’s Fall.

V sobotu si mohli vybrať z pestrej programovej ponuky. Organizátori si pre návštevníkov pripravili súťaž vo varení, sedliacku olympiádu, streetball, operety, tombolu a niekoľko vystúpení – predstavila sa citarová hudobná skupina z Marcelovej, folklórna tanečná skupina z Martoviec, hudobná skupina Csallóközi Cigányzenekar či Korál Tribute Band. Ku koncu dňa niekoľkotisícový dav ľudí zabávala kapela Hooligans.

Festival bol v nedeľu zakončený svätou omšou, kostolným koncertom, oficiálnym slávnostným odovzdaním umelecko-remeselných dielní, predstavením rímskych tradicionalistov a napokon recepciou.

Trojdňové podujatie realizované v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, bolo obohatené detským programom. Najmenší si mohli vyskúšať maľovanie na tvár, rozmanité remeselné dielne či hladkanie zvierat.

Dátum vloženia: 16. 9. 2021 11:18
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2022 11:23
Autor: Správca webmaster