Navigácia

Obsah

Záverečný účet obce 2023

Návrh záverečného účtu za rok 2023 Stiahnuté: 12x | 08.06.2024

Záverečný účet 2022

Návrh záverečného účtu za rok 2022 Stiahnuté: 59x | 13.06.2023

Záverečný účet Obce Iža za rok 2022 Stiahnuté: 70x | 05.09.2023

Záverečný účet obce 2021

Návrh záverečného účtu Obce Iža za rok 2021 Stiahnuté: 135x | 13.06.2022

Prílohy k ZÚ obce Iža za rok 2021 Stiahnuté: 97x | 13.06.2022

Záverečný účet obce 2020

Návrh záverečného účtu obce Iža za rok 2020 Stiahnuté: 162x | 14.06.2021

Záverečný účet obce 2018

Záverečný účet obce 2018-návrh Stiahnuté: 267x | 12.06.2019

Príloha k ZU 2018 Stiahnuté: 219x | 12.06.2019

Príloha k ZU 2018 Stiahnuté: 221x | 12.06.2019

Záverečný účet obce 2018 Stiahnuté: 294x | 30.09.2019

záverečný účet obce 2017

záverečný účet obce 2017- návrh Stiahnuté: 436x | 03.09.2018

príloha k ZU 2017 Stiahnuté: 272x | 03.09.2018

záverečný účet obce 2016

záverečný účet obce 2016 - návrh Stiahnuté: 318x | 03.09.2018

príloha k ZU 2016 Stiahnuté: 273x | 03.09.2018

záverečný účet obce 2015

záverečný účet obce 2015 Stiahnuté: 368x | 03.09.2018

priloha k ZU 2015 Stiahnuté: 285x | 03.09.2018

záverečný účet obce 2014

záverečný účet obce 2014 Stiahnuté: 379x | 03.09.2018

záverečný účet obce 2013

záverečný účet obce 2013 Stiahnuté: 419x | 03.09.2018

záverečný účet obce 2012

záverečný účet obce 2012 Stiahnuté: 294x | 03.09.2018

záverečný účet obce 2011

záverečný účet obce 2011 Stiahnuté: 322x | 03.09.2018

Stránka