Dnešný dátum: 22. 7. 2018

Známky na smetné nádoby pre rok 2017 - Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom, že od najbližšieho odvozu komunálneho odpadu dňa 28.7.2017 budú vyprázdnené v našej obci len smetné nádoby označené známkami modrej farby, platnými na rok 2017. Známky je možné prevziať osobne po zaplatení poplatku za komunálny odpad na Obecnom úrade počas úradných hodín. Za porozumenie Vám ďakujeme!

Známky na smetné nádoby pre rok 2017 - Oznámenie
Archív správ