Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským