Dnešný dátum: 17. 12. 2017

Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským