Dnešný dátum: 20. 5. 2018

Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským