Dnešný dátum: 19. 10. 2017

Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským