Dnešný dátum: 21. 3. 2018

Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským