Dnešný dátum: 15. 8. 2018

Prírodné zaujímavosti

 Bokrošské slanisko

V katastri obce Iža sa nachádza vzácna lokatila Bokrošské slanisko, ktorá je od roku 2004 zaradená do európskej sústavy chránených území Natura 2000 pod názvom Územie európskeho významu Bokrošské slanisko. Viac informácií o prírodných hodnotách, ohrození a možnostiach zachovania tohto významného územia sa dozviete tu: www.iza.sk/content/file/panonics_infonaweb_bokrosske_slanisko_final.pdf

 

TLAČOVÁ SPRÁVA - Slaniská - vzácne perly Podunajska zachraňujú domáce zvieratá:

www.iza.sk/content/file/TS_Slaniska%20zachranuju%20domace%20zvierata.pdf

 

Slaniská v Európe a na Slovensku:

www.iza.sk/content/file/Doplnujuce%20informacie_Slaniska%20zachranuju%20domace%20zvierata.pdf