Dnešný dátum: 16. 8. 2018

Projekt Pre čistejšie Podunajsko, Európu

Naša obec sa v spolupráci s ďalšími dvomi združeniami a siedmymi obcami z oboch brehov Dunaja dohodla na sérií aktivít v oblasti ochrany prírody a podpory turizmu. Tieto činnosti prispejú k vyčisteniu oblastí okolo obcí spolupracujúcich partnerov a tým aj v našej obci.

Spoločným cieľom obcí je odstraňovanie skládok menšieho rozsahu v znečistených prihraničných oblastiach v páse vymedzenom cca. 5km od rieky Dunaj. Dôležitou časťou tohto projektu bude možnosť obyvateľov pomôcť svojmu prostrediu aktívnou spoluprácou. Týmto by sme chceli všetkých obyvateľov vyzvať k možnosti aktívnej účasti na tejto krásnej myšlienke zveľadenia životného prostredia v okolí obce.

Archív správ