Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu obce:

 Mária Zakarová

Poslanci:

 • Ing. Ladislav Agg
 • Ing. Eva Alföldy
 • Žolt Bakai
 • Csilla Broczká
 • Klaudia Bulajcsík
 • Erik Maticsek
 • Peter Šípoš
 • Mgr. Helena Vicianová

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

- Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:    Ing. Ladislav Agg

Členovia:     

 • Ing. Eva Alföldy
 • Žolt Bakai
 • Csilla Broczká
 • Klaudia Bulajcsík
 • Erik Maticsek
 • Peter Šípoš
 • Mgr. Helena Vicianová
 • Mária Zakarová

- Komisia na vybavovanie sťažností

Predseda: Erik Maticsek

Členovia:     

 • Mgr. Helena Vicianová
 • Šípoš Peter
 • Kuruczová Boglárka

- Komisia ekonomická

Predseda:    Mária Zakarová

Členovia:     

 • Veronika Horváth
 • Ing. Marta Kiss
 • Andrea Vargová

 

- Komisia vzdelávania, školstva a výchovy

Predseda:    Mgr. Helena Vicianová

Členovia:     

 • Mgr. Irena Korimová
 • Mgr. Oľga Tóth Kuruczová 

- Komisia verejného poriadku

Predseda:    Peter Šípoš

Členovia:     

 • Ján Pavlík
 • Ladislav Šimko

- Komisia sociálna a zdravotná

Predseda:    Klaudia Bulajcsíková

Členovia:     

 • Ing. Eva Alföldy
 • Tímea Baloghová
 • Mgr. Katarína Dudásová
 • Júlia Bulajcsík
 • Helena Kurinová

- Komisia výstavby a územného plánovania, poľnohospodárstva, lesníctva a životného prostredia

Predseda:    Ing. Eva Alföldy

Členovia:     

 • Ing. Ladislav Agg
 • František Sámson 

- Komisia športu a výchovy mládeže

Predseda:    Žolt Bakai

Členovia:     

 •  Ferenc Csókás
 •  Ladislav Chrén
 •  František Szabó
 •  Klaudia Bulajcsík
 •  Erik Maticsek

- Komisia kultúry, zachovania kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu

Predseda:    Csilla Broczká

Členovia:     

 • Žolt Bakai
 • Zsolt Kiss
 • Andrea Lebodová
 • Erik Maticsek
 • Ingrid Tamášová