Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabula - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža

Dátum zvesenia: 17. 12. 2022 Zodpovedá: Správca webmaster