Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Zápis do miestnej materskej školy 2021/2022

Zápis

Zápis do miestnej materskej školy - od 26.5.2021 do 28.5.2021 v čase od 10:00-16:00 hod.

Riaditeľka ZŠ s MŠ Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským  podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole  oznamuje, že zápis do miestnej Materskej školy sa uskutoční

od 26. 5.  2021 do  28. 5. 2021 v čase od 10,00 do 16,00 hodiny

 

V materskej škole môžete deti zapísať do triedy s výchovným a vzdelávacím jazykom slovenským a výchovným a vzdelávacím jazykom maďarským.

Pre Vaše deti ponúkame:

  • vzdelávanie a výchovu podľa Školského vzdelávacieho programu Nezábudka, zameraného na ekologickú výchovu a výchovu v duchu regionálnych tradícií
  • celodennú individuálnu starostlivosť
  • profesionálne pedagogické a psychologické poradenstvo
  • logopedickú poradňu
  • prácu v jazykovom, tanečnom, speváckom záujmovom útvare
  • vzdelávanie cudzieho jazyka pre deti predškolského veku hravou formou.

Počas roka pripravujeme pre deti a rodičov podujatia ako Deň púšťania šarkanov, Deň jablka, Tekvičkové slávnosti, Adventné posedenie, návštevu divadelných predstavení, predplaveckú prípravu, Fašiangy, Deň matiek, Školu v prírode...

Do materskej školy sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov, s nástupom od 1. septembra 2021.

Zápis

Dátum vloženia: 26. 5. 2021 10:55
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 5. 2021 11:01
Autor: Správca webmaster