Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Týždeň čistoty - 13.6.2020-21.6.2020

Týždeň čistoty
13.6.2020 - 21.6.2020
Systém zberu odpadu:
- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
-zelený odpad – Kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský odpad a použité jedlé oleje – Dvor Obecného úradu /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín a v sobotu /13.6.2020, 20.6.2020/ od 8:00 do 14:00 hod.. Uloženie stavebného odpadu je spoplatnený. Stavebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!

Dátum vloženia: 9. 6. 2020 13:28
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2020 14:40
Autor: Správca webmaster