Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Oznámenie - Zápis do 1. ročníka - ZŠ Károlya Dömeho

Zápis

Zápis do 1. ročníka

od 21. apríla 2021 - 23. apríla 2021

 

O Z N Á M E N I E

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v obci Iža

obec Iža oznamuje váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch

21. apríla 2021 od 14:00 do 18:00

22. apríla 2021 od 14:00 do 18:00

23. apríla 2021 od 14:00 do 18:00.

v Základnej škole Károlya Dömeho s VJM v obci Iža.

Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré k 31. 08. 2021 dovŕšia 6. rok života.

Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch rodičov (príp. rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa).

Zápis sa uskutoční v budove Základnej školy Károlya Dömeho, podľa priestorových možností školy, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Na zápise môže byť prítomný vždy len jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktorý predloží splnomocnenie od druhého zákonného zástupcu (nie je potrebné úradné overenie)konať v jeho mene (nie je potrebné notársky overiť). Žiadame rodičov, aby na zápis  nebrali so sebou dieťa, zápisy budú pedagógovia ZŠ vykonávať bez osobnej prítomnosti detí.

 

Zápis

 

Dátum vloženia: 19. 3. 2021 11:16
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 3. 2021 11:21
Autor: Správca webmaster