Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Jesenný týždeň čistoty - 9.10.2021 - 17.10.2021

Tyzden cistoty

Jesenný týždeň čistoty - 9.10.2021 - 17.10.2021

Jesenný týždeň čistoty
9.102021. - 17.10.2021
Systém zberu odpadu:

- objemný komunálny odpad – Kontajnery na konci ul. Ďatelinovej
- elektronický odpad – Dvor Obecného domu
- zelený odpad – Kompostáreň /počas celého roka/
- kuchynský bioodpad, použité jedlé oleje – Dvor Obecného úradu a dvore nájomných bytov /počas celého roka/
ZAKAZUJE SA uloženie opotrebovaných pneumatík, komunálneho a nebezpečného odpadu!
STAVEBNÝ ODPAD je možné vyniesť len na skládku TKO REKO s povolením vydaným obcou Iža počas otváracích hodín a v sobotu /9.10.2021, 16.10.2021/ od 8:00 do 12:00 hod.. Uloženie stavebného odpadu je spoplatnený. Stavebný odpad nesmie obsahovať iný odpad.
Prosíme obyvateľov, aby rozdelili jednotlivé druhy odpadov /zvlášť nábytok, objemový odpad a pod.../a pri ukladaní odpadu rešpektovali usmernenia poverených osôb.
Za porozumenie Vám ďakujeme!

Tyzden cistoty

Dátum vloženia: 6. 10. 2021 8:43
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 10. 2021 9:09
Autor: Správca webmaster